inmotion discount
stin

2.5.2018 V souvislosti s realizací akce „Oprava povrchu silnice III/48425 Baška – Frýdlant II. etapa“, která probíhá od dubna letošního roku upozorňujeme na sérii omezení provozu a uzavírek rozdělených na etapy:

 1. Frýdlant n. Ostravicí ČSPHM Benzina–rampa silnice I/56 Čeladná, km 7,000-8,520, délka 1520 m:
  V termínu 3.4. – 30.6.2018 je provoz po polovinách řízený semafory.
 2. Průtah městem Frýdlant n. Ostravicí od křižovatky na Pržno po železniční přejezd, km 5,420-6,673, délka 1253 m:
  V termínu 15.5. – 30.6.2018, s úplnou uzavírkou města Frýdlant n. Ostravicí při pokládce
  povrchu ve dnech 9.6. – 10.6. 2018 (sobota – neděle), náhradní termín je 16.6.-17.6.2018.
  Objízdné trasy budou po místních komunikacích přes ulice Nerudova a Poštovní, 5. Května, Emila Pajůrka, Kamenec, B. Němcové.
 3. Baška-Pržno-Frýdlant n. Ostravicí po silnici III/48416 směr Metylovice, km 0,063-5,420, délka 5357 m:
  V termínu 18.4. – 29.8.2018, s úplnou uzavírkou silnice III/48425 pro opravu propustku v obci Baška u hřbitova v km 1,088 v termínu 12.5. – 13.5.2018 (sobota - neděle), náhradní termín 19.5. – 20.5.2018.

Objízdná trasa po sil. II/477 Baška – sil. I/56 směr Frýdlant n. Ostravicí, III/48416 Frýdlant n. Ostravicí, III/48425 směr Pržno - Baška.