inmotion discount
stin

25.10.2017  Upozorňujeme tímto na omezení obecného užívání krajské silnice č. II/477 Ostrava-Frýdek-Baška a č. II/648 Frýdek-Místek-Horní Tošanovice, pro provedení rekonstrukce části komunikace v rámci stavby označené „Silnice II/477 Frýdek-Baška-Frýdlant“, v úseku sil. II/477 km 21,329-22,400 silničního staničení a sil. II/648 km 3,250-3,953 silničního staničení v obci Frýdek-Místek, katastrální území Frýdek a to částečnou uzavírkou silničního provozu. 

Částečná uzavírka silnice č. II/477 Ostrava-Frýdek-Baška a č. II/648 Frýdek-Místek-Horní Tošanovice, katastrální území Frýdek, v obci Frýdek-Místek, je požadována z důvodu rekonstrukce silnice v rámci stavby nazvané: „Silnice II/477 Frýdek-Baška-Frýdlant“.V rámci rekonstrukce silnice se bude provádět frézování živičného krytu realizované za provozu na pohyblivé pracovní místo, úprava středových dělících ostrůvků, úprava odvodnění,zastávkových zálivů a sjezdů. Pokládka asfaltového betonu bude realizovaná po polovinách.Termín uzavírky: od 25.10.2017 (středa) do 15.12.2017 (pátek)
Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením a doprava vedena pomocí dopravního značení po volné části vozovky. Při uzavření jednoho ramene křižovatky sil. II/648 ul. Hlavní třída x MK ul. Dobrovského bude vedena objízdná trasa po MK Jana Čapka a sil. č. II/477 ul. Slezská.