inmotion discount
stin

Upozorňujeme tímto na úplnou uzavírku krajské silnice č. III/4803 Proskovice-Světlov v obci Ostrava a Krmelín, ke které dojde z důvodu realizace stavby nazvané: Oprava silnice III/4803 Proskovice-Krmelín, kdy bude (v opravovaném úseku silnice III/4803) provedena pokládka živičných vrstev. Termín uzavírky: od 09.10.2017 do 12.10.2017.

Trasa objížďky: silniční provoz bude veden po vyznačené objízdné trase, pomocí dopravního značení takto: po silnici I/58, tj. od křižovatky silnic I/58 x III/4803 v Krmelíně po křižovatku I/58 x III/48615 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, ve Staré Vsi nad Ondřejnicí odbočit vpravo po silnici III/48615-ul. Zámecká na silnici III/4787 směr Proskovice, v Proskovicích vpravo na silnici III/4803-ul. Světlovská. Pro opačný směr je objízdná trasa totožná.

Veřejná autobusová doprava – uzavírka se nedotkne autobusové dopravy, nevyžádá si ani přemístění žádné autobusové zastávky.