13.7.2018 Upozorňujeme na uzavírku silnice III/37015 mezi Horním Městem a Dobřečovem na Bruntálsku.

Úplná uzavírka je z důvodu realizace akce „Rekonstrukce mostu ev.č. 37015-1 přes místní potok v obci Dobřečov“. Rekonstrukce spočívá v celkové demolici stávajícího objektu a výstavbou mostu nového o jednom poli.

Uzavírka potrvá do 31.10.2018.

13.7.2018 Od pondělí 16.7.2018 bude úplně uzavřena silnice III/04815 mezi Loučkou u Nového Jičína a Bernarticemi nad Odrou.

Uzavírku si vyžádá realizace akce „Rekonstrukce mostu ev.č. 04815-1 přes potok Grasmanka“, která bude prováděna v termínu 16.7. – 31.10.2018.

4.7.2018 V souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce mostu ev.č. 04810-4 přes řeku Odru“ upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/04810 mezi Mankovicemi a Jeseníkem nad Odrou v termínu 2.7. – 30.10.2018.

25.6.2018 Od neděle 1.7.2018 (0:00 h) do 1.9.2018 (24:00 h) dojde k úplné uzávěře silnic II/478 (ul. Paskovská, Mostní) a silnice III/4705 (ul. Paskovská) z důvodu výstavby okružní křižovatky na ul. Paskovská x ul. Mostní v Ostravě-Hrabové. Zároveň budou změněny trasy autobusových linek č. 27, 39 a 77.

13.6.2018 Od pátku 15. 6. 2018 (21:00 h) do pondělí 18. 6. 2018 (05:00 h), z důvodu demolice mostů na ul. Výškovické (přes ul. Rudnou)  dojde k úplné uzávěře silnice I/11 ( ul. Rudná) . Zároveň od soboty 16. 6. 2018 (00:00 h) do neděle 17. 6. 2018 (24:00 h) dojde ke změně tras a úpravě jízdních řádu tramvajových linek č. 2 a 7.

2.5.2018 V souvislosti s realizací akce „Oprava povrchu silnice III/48425 Baška – Frýdlant II. etapa“, která probíhá od dubna letošního roku upozorňujeme na sérii omezení provozu a uzavírek rozdělených na etapy:

20.4.2018 Upozorňujeme na sérii uzavírek v období od dubna do října letošního roku pro provedení rekonstrukce silnice II/468 v Českém Těšíně, včetně rekonstrukce dvou silničních mostů ev. č. 468-012 přes Šadovský potok a ev. č. 468-016 přes Hrabinku. Délka stavby, která vede po ulicích Jablunkovská, Karvinská a Viaduktová, a to od železničního nadjezdu po křižovatku s I/67, je 4,058 km.

25.10.2017  Upozorňujeme tímto na omezení obecného užívání krajské silnice č. II/477 Ostrava-Frýdek-Baška a č. II/648 Frýdek-Místek-Horní Tošanovice, pro provedení rekonstrukce části komunikace v rámci stavby označené „Silnice II/477 Frýdek-Baška-Frýdlant“, v úseku sil. II/477 km 21,329-22,400 silničního staničení a sil. II/648 km 3,250-3,953 silničního staničení v obci Frýdek-Místek, katastrální území Frýdek a to částečnou uzavírkou silničního provozu. 

Upozorňujeme tímto na úplnou uzavírku krajské silnice č. III/4803 Proskovice-Světlov v obci Ostrava a Krmelín, ke které dojde z důvodu realizace stavby nazvané: Oprava silnice III/4803 Proskovice-Krmelín, kdy bude (v opravovaném úseku silnice III/4803) provedena pokládka živičných vrstev. Termín uzavírky: od 09.10.2017 do 12.10.2017.

21.9.2017 Dnešního dne bylo ukončeno omezení silničního provozu na silnici II/469, ul. 17 listopadu v Ostravě-Porubě. přičemž (jak uvedl vedoucí Střediska Ostrava, Ing. Marek Melichárek) současně byly také zprovozněny i stávající autobusové zálivy.