12.10.2018 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice II/451 mezi obcemi Široká Niva a Karlovice na Bruntálsku pro veškerý provoz, mimo vozidel Lesů ČR, pravidelných autobusových linek a IZS. Jedná se o úsek délky 1 km (staničení km 16,000 – 17,000) v katastru obce Široká Niva, část obce Pocheň.

09.10.2018 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/4581 v obci Dlouhá Stráň na Bruntálsku, která je nutná z důvodu realizace opravy živičného povrchu. Jedná se o úsek procházející intravilánem obce o délce 1200 m.

Uzavírka je pro veškerý provoz, mimo vozidel stavby a dopravní obsluhy.

21.9.2018 Tento víkend ve dnech 22.9 – 23.9.2018 bude z důvodu pokládky živičného povrchu vozovky úplně uzavřena silnice II/468 v Českém Těšíně - ulice Karvinská v úseku mezi křižovatkami s ulicí Viaduktová a ulicí Komorní.

Řidičům děkujeme za trpělivost.

31.8.2018 Dnešním dnem od 15:00 hodin bude po opravě znovu průjezdná silnice II/468 v Českém Těšíně v ulici Viaduktová a tím zprůjezdněn uzel, který tvoří křižovatka ulic Karvinské, Viaduktové, Ostravské, Frýdecké a Jablunkovské.

Tento víkend ve dnech 1.9 – 2.9.2018 bude z důvodu pokládky živičného povrchu vozovky úplně uzavřena silnice II/468 v Českém Těšíně v ulici Jablunkovské, a to v úseku mezi křižovatkou s ulicí Pod Zvonek a křižovatkou s ulicí Slovenská, včetně obou těchto křižovatek.

 
 

13.8.2018 Dnešním dnem bude uzavřena silnice III/4407 mezi obcemi Dvorce a Horní Guntramovice.

Úplná uzavírka je nutná z důvodu realizace akce „Oprava povrchu silnice III/4407 Dvorce – Guntramovice“. Současný stav vozovky je havarijní, vozovka je porušena zejména ztrátou asfaltového tmelu, hloubkovou korozí, výtluky a trhlinami.

3.8.2018 Upozorňujeme na ukončení úplné uzavírky silnice III/01149 z Bukovce na státní hranici s Polskem. Silnice je průjezdná, v současné době jsou ještě prováděny dokončovací práce.

 
 

13.7.2018 Upozorňujeme na uzavírku silnice III/37015 mezi Horním Městem a Dobřečovem na Bruntálsku.

Úplná uzavírka je z důvodu realizace akce „Rekonstrukce mostu ev.č. 37015-1 přes místní potok v obci Dobřečov“. Rekonstrukce spočívá v celkové demolici stávajícího objektu a výstavbou mostu nového o jednom poli.

Uzavírka potrvá do 31.10.2018.

13.7.2018 Od pondělí 16.7.2018 bude úplně uzavřena silnice III/04815 mezi Loučkou u Nového Jičína a Bernarticemi nad Odrou.

Uzavírku si vyžádá realizace akce „Rekonstrukce mostu ev.č. 04815-1 přes potok Grasmanka“, která bude prováděna v termínu 16.7. – 31.10.2018.

4.7.2018 V souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce mostu ev.č. 04810-4 přes řeku Odru“ upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/04810 mezi Mankovicemi a Jeseníkem nad Odrou v termínu 2.7. – 30.10.2018.

25.6.2018 Od neděle 1.7.2018 (0:00 h) do 1.9.2018 (24:00 h) dojde k úplné uzávěře silnic II/478 (ul. Paskovská, Mostní) a silnice III/4705 (ul. Paskovská) z důvodu výstavby okružní křižovatky na ul. Paskovská x ul. Mostní v Ostravě-Hrabové. Zároveň budou změněny trasy autobusových linek č. 27, 39 a 77.