31.8.2016 Výstavba nové okružní křižovatky se dostala do závěrečné fáze, která umožňuje průjezd silniční dopravy. Stavbaři tak splnili termín zprůjezdnění rondlu do zahájení nového školního roku. Úplné dokončení se předpokládá 20. září 2016.

5.9.2016 Údržba komunikací je finančně náročný úkol, který je nepřetržitý. Proto se silničáři snaží v rámci finančních možností realizovat opravy a rekonstrukce silnic podle aktuálního stavu vozovky, jejího zatížení a v současnosti dostupných technologií. Některé komunikace musí být zcela nově zrekonstruovány, u některých se jejich životnost dá prodloužit nátěrem.

6.9.2016 Správa silnic Moravskoslezského kraje se v rámci finančních možností snaží o postupnou obnovu silniční sítě v celém Moravskoslezském kraji. Mezi priority patří nejen silnice s vysokým zatížením, ale také komunikace a mosty sloužící například rozvoji cestovního ruchu v Jeseníkách.

8.9.2016 Stavební práce na souvislých opravách krajských komunikací se dostávají do poslední fáze. Pro letošní rok plánovala Správa silnic Moravskoslezského kraje v okrese Opava opravu jedenácti úseků silnic II. a III. třídy za necelých 45 mil. Kč. Jednou z právě ukončených je oprava komunikace III/44337 průtah Melčem.

9.9.2016 Bezpečná dopravní infrastruktura Moravskoslezského kraje, to bylo téma již 5. ročníku business snídaně, která se uskutečnila dnes 9. 9. 2016 za účasti představitelů Ministerstva dopravy ČR, Moravskoslezského kraje, Policie ČR a managementu organizací činných  v odvětví dopravy. Správu silnic Moravskoslezského kraje zastupoval ředitel organizace Tomáš Böhm.

13.9.2016 Rekonstrukce silnice mezi Sedlnicemi a Mošnovem odstartovala dnes (13. 9.) slavnostním poklepem na základní kámen. Na opravy staré silnice naváže stavba nového úseku, který povede k průmyslovému závodu Hyundai Mobis. Práce na projektu za téměř 35 milionů korun budou trvat zhruba rok.

16.9.2016 V polovině září letošního roku byla dokončena celková rekonstrukce mostu ev.č.46018-3 přes Heraltický potok v obci Košetice s celkovými náklady ve výši 2,5 mil. Kč vč. DPH. Akce byla realizována v rámci Mostního programu 2016 Správy silnic Moravskoslezského kraje.

21.9.2016 Každoroční příprava na další zimní období, které začíná 1. listopadu a končí 31. března byla završena svoláním Krajského operačního štábu zimní údržby silnic a schválením „Plánu zimní údržby silnic I., II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje 2016/2017“ radou kraje.

22.9.2016 Další silnice v našem regionu se v příštích dvou letech dočkají rekonstrukce, přibude i nový úsek cesty.  Krajští zastupitelé dnes (22. 9.) schválili vyhlášení veřejných zakázek na rekonstrukci úseku silnice  II/464 v Bílovci, silnice ve Frýdku-Místku (silnice III/4848 a silnice II/473) i výstavbu nového úseku ulice Mostní (spojnice průmyslové zóny v Hrabové a ulice Frýdecké ve Vratimově).

23.9.2016 Nová okružní křižovatka ve Sviadnově je hotova. Rondel za zhruba 7,3 milionu korun vznikl ve velmi exponovaném místě ulic Nádražní a Ostravské, kde docházelo k častým dopravním nehodám. Stavba je svým řešením průjezdu nadměrných nákladů ojedinělou v kraji.

29.9.2016 Do konce roku 2016 opraví Správa silnic Moravskoslezského kraje v rámci Mostního programu kromě 16 mostů a řady propustků také tři opěrné zdi za zhruba 81 milionů korun. Jednou z nejvýznamnějších staveb je nová opěrná zeď na silnici mezi Budišovem nad Budišovkou a Starými Oldřůvkami. 

6.10.2016 Zimní období pro silničáře začíná 1. listopadu, to však letos neplatí pro horská cestmistrovství Správy silnic Moravskoslezského kraje. Například v Rýmařově musely sypače a pluhy vyjet už ve středu 5. 10. 2016 v dopoledních hodinách. 10 cm mokrého sněhu zasypalo silnici vedoucí na Praděd, přes Vidly a I/11 Skřítek - Žďárský potok. V Beskydech se zasahovat zatím nemuselo, avšak personál a technika připravena byla.

18.10.2016 Začátkem září byl uveden do provozu most ev. č. 48018-1 přes potok Lubina v Mošnově. Stavební práce, které probíhaly za úplné uzávěry silničního provozu, kdy pro pěší byla vybudována provizorní lávka, započaly začátkem dubna 2016.