10.7.2013 V Moravskoslezském kraji skončil rozsáhlý projekt „Silnice 2011“. V jeho rámci bylo zrekonstruováno a zmodernizováno jedenáct úseků silnic II. a III. třídy. Projekt řešil také odstranění bodových závad ve sjízdnosti (úprava nepřehledných křižovatek, nebezpečných úseků atd.), zahrnoval rozšíření některých silnic a vybavení komunikací novými bezpečnostními prvky.
8.7.2013 Nejfrekventovanější most na jedné z hlavních silnic do Kopřivnice nad železniční tratí je v současné době v druhé polovině rozsáhlé rekonstrukce. "Stavebně-technický stav nosné konstrukce byl ohodnocen známkou 5 až 6, což je špatný až velmi špatný stav," uvedl obchodně-investiční náměstek Správy silnic MS kraje Jan Lukšo a dodal: „Proto byla v září loňského roku zahájena jeho celková rekonstrukce včetně vybudování nové sjezdové rampy na ulici Dělnickou.
1.7.2013 Skončila zima a jistě každý z nás uvítal oteplení. S tím je však spojen růst veškeré vegetace podél cest, která může být někdy nebezpečná, zvláště když řidičům brání ve výhledu či zakrývá dopravního značení.
19.6.2013 Správa silnic Moravskoslezského kraje plánuje na rok 2013 souvislé opravy silnic II. a III. tříd v celkové výši 144 mil. Kč, což je srovnatelná částka z rokem 2012. Zahájení oprav zbrzdila dlouhá zima. V současnosti se však opravy již rozjely. Včera 18. 6. 2013 bylo předáno staveniště na III/4733 Dobrá – Pazderná a zahájeno frézování.
21.6.2013 Nejaktivnějším regionem v opravách, zimou poničených cest, je zatím Moravskoslezský kraj. Cestáři ze Správy silnic MSK do této chvíle opravili už 44 procent zaregistrovaných výtluků. „Letošní zima nás potrápila a její následky se snažíme co nejrychleji odstranit. Informace ze serveru Výmoly.cz o nebezpečných dírách na vozovce jsou pro nás cenné a také rychlé,“ konstatoval ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.

18.6.2013 Silná bouřka napáchala velkou škodu v úterý večer v Krnově. Ve dvou městských částech Ježník a Kostelec větrný vír podobný tornádu lámal stromy a strhl střechy z několika domů.

17.6.2013   V Třanovicích byla, za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, zprovozněna nová okružní křižovatka za 22,5 mil. Kč (včetně DPH). Na financování se podílel s 21 mil. Kč Moravskoslezský kraj a také obec Třanovice s 1,5 mil. Kč. Došlo zde k přestavbě staré průsečné křižovatky silnic II/648 a II/474 na novou křižovatku okružní. 
12.6.2013 Druhá vlna dešťů, která zasáhla Moravskoslezský kraj během 10. – 11. června 2013 zaplavila i některé krajské komunikace. Nejednalo se naštěstí o velký problém. Nejhorší situace byla na Opavsku.
4.6.2013 Přeshraniční spolupráce se Slovenskou republikou je na velmi dobré úrovni. Na tom se shodli účastníci pracovního jednání, které se uskutečnilo v úterý 4. června 2013 v sídle Správy silnic Moravskoslezského kraje za účasti zástupců Správy ciest Žilinského samosprávného kraja. Důvodem pracovního setkání byla výměna zkušenosti z oblasti údržby komunikací a čerpání evropských dotací.

1.6.2013 Řidiči, kteří budou projíždět Frýdkem-Místkem směrem na Slovensko a do Polska, a také cestující autobusy by měli počítat s dopravními komplikacemi. Kvůli nutným opravám omezí Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) na čtyři měsíce dopravu na strategickém silničním tahu v Moravskoslezském kraji. 

15.5.2013  Čistit komunikace nařizuje zákon o pozemních komunikacích dvakrát ročně. Vedení Moravskoslezského kraje se ale rozhodlo, že v oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, se bude uklízet častěji. Lidem se tak bude lépe dýchat. To je důvod proč po jarním obvyklém čištění silnic bude možné opět na některých úsecích silnic potkat čistící vozy a to až do měsíce října.

13.5.2013 V pondělí 13. 5. 2013 byla zahájená, v tomto roce první, fyzická realizace souvislé opravy silnice II/477 v úseku Lískovec – Řepiště na Frýdecko-Místecku. Tato stavba je financována Moravskoslezským krajem v rámci „Plánu souvislých oprav II. a III. tříd na rok 2013“, ve kterém je pro letošní rok připraveno celkem 144 mil. Kč.

9.5.2013 Ve čtvrtek 9. května 2013 proběhla, za účasti předsedy Dopravního výboru Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a místostarosty Rýmařova Jaroslava Kaly a také vedení Správy silnic MSK v čele s ředitelem Tomášem Böhmem, kontrola stavu silnic v oblasti Rýmařovska. Hlavním cílem bylo navštívit již opravené úseky silnic II. a III. tříd od roku 2011 a informovat na společném jednání se starostkou obce Rýžoviště Evou Lašákovou a starostou obce Břidličná Bohumilem Kamencem o dalších plánovaných opravách v této oblasti.
2.5.2013 V období vegetačního klidu byl realizován program údržby silniční vegetace formou ořezů za účelem ozdravění stávající vzrostlé silniční zeleně a obnovení průjezdního profilu. Za toto období 5 měsíců se nahromadilo v určených úsecích množství materiálu, které bylo zapotřebí urychleně zlikvidovat.

24.3.2013 Členové výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje, investiční komise a odboru dopravy Moravskoslezského kraje se v úterý 23. 4. 2013 zúčastnili, společně s vedením Správy silnic MSK včetně vedoucích jednotlivých středisek, výjezdního zasedání.

5.8.2016 V průběhu letošní stavební sezóny bude opraveno celkem 45 úseků silnic II. a III. třídy na území Moravskoslezského kraje. Jedná se zhruba o 72,6 kilometrů nových povrchů, které jsou financovány jednak z rozpočtu Moravskoslezského kraje a jednak ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

10.8.2016 Správa silnic Moravskoslezského kraje spravuje mimo jiné celkem 1117 mostů na silnicích II. a III. třídy. Kromě běžné údržby, která spočívá v nátěrech zábradlí nebo čištění odvodňovačů se musí provádět opravy nebo celé rekonstrukce, které prodlouží životnost mostů. V letošním roce Správa silnic v rámci Mostního programu opraví celkem 16 mostů, 3 opěrné zdi, silnici a řadu propustků s předpokládanými náklady ve výši 81 mil. Kč. V současnosti je již 5 mostů opraveno.

22.8.2016 Pro letošní rok bylo plánováno celkem 26 oprav silnic II. a III. třídy v celkové hodnotě 168 mil. Kč, jež jsou financovány Ministerstvem dopravy ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). V současnosti jsou ukončeny dvě třetiny staveb, zbývajících 9 úseků krajských silnic bude opraveno do konce října tohoto roku.

29.8.2016 Od dnešního dne je povolen průjezd po silnici II/370 mezi Rýmařovem a Velkou Štáhlí na Bruntálsku, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Jedná se o největší investiční akcí letošního roku Správy silnic Moravskoslezského kraje s předpokládanými náklady ve výši cca 30,2 mil. Kč. Stavební práce započaté koncem května, provázené úplnou uzávěrou, budou nyní pokračovat s možností průjezdu stavbou s předpokládaným ukončením do 30. 10. 2016.

31.8.2016 Vlhké a teplé počasí podporuje růst trávy kolem silnic, které brání dobrému výhledu řidičů hlavně na křižovatkách. V současnosti probíhá již druhá letošní seč travní zeleně kolem krajských komunikací, kterou provádí zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje.