6.9.2013 Začátekem tohoto týdne silničáři začali pracovat také na silnici III/48314 Pstruží – Frýdlant nad Ostravicí, kde bude během jednoho měsíce pokladen nový povrh komunikace v délce 1077 m za necelých 7 mil. Kč.
6.9.2013 Řidiči, kteří projíždějí Frýdkem-Místkem směrem na Slovensko a do Polska, a cestující autobusy by měli počítat s dalšími dopravními komplikacemi. Kvůli nutným opravám mostu přes Ostravici omezí Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) dopravu na strategickém silničním tahu v Moravskoslezském kraji.
5.9.2013 To jsou hlavní cíle projektu, který schválila Rada Moravskoslezského kraje na svém zářijovém jednání. Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu MSK realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí projekty „Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“ a „Výsadba a obnova alejí v okolí silničních komunikací ve vlastnictví Moravskoslezského kraje“. Oba projekty byly řídícím orgánem schváleny k financování a nyní probíhají veřejné zakázky na zhotovitele.
4.9.2013 Koncem srpna letošního roku byla ukončena souvislá oprava silnice  III/4734 Kaňovice – Bruzovice u hřbitova mezi křižovatkami silnic III/4739 a III/4731.
29.8.2013 Skoro dvě desítky dobrovolníků  z Občanského sdružení Radkov pracovalo v minulém týdnu na ořezu spodních výmlatků u všech 63 stromů, jež jsou součástí historické aleje Radkov-Dubová. Správa silnic Moravskoslezského kraje se dohodla s tímto sdružením, že uhradí náklady na materiál nutný k ošetření stromů spočívající v sanování stromů proti šíření houby – dřevomoru kořenového, a to zálivkou kyselinou boritou a v hnojení stromů tradičními přípravky.
4.9.2013 Rada kraje schválila Plán zimní údržby pro letošní zimní období na území Moravskoslezského kraje. Ten je nadřazen šesti samostatným plánům zimní údržby silnic jednotlivých středisek SSMSK a Ostravských komunikací, a. s. poskytuje podrobný návod řídícím pracovníkům zimní údržby silnic na všech úrovních k řešení případných kalamitních a mimořádných situací, které se mohou vyskytnout v režimu zimní údržby silnic. Současně řeší metodiku zabezpečení dispečersko - zpravodajské služby od okresní po celostátní úroveň.
28.8.2013 Jednou z priorit Správy silnic Moravskoslezského kraje  je snižování nákladů na spotřebu posypového materiálu. Proto bylo v letošním roce zahájeno zkušební třídění drti, která zůstala na silnicích po zimním období.
27.8.2013 Prázdniny končí – provoz začíná…! Tak se jmenuje akce pro celou rodinu, kterou na poslední den letních prázdnin – sobotu 31. srpna – připravili Moravskoslezský kraj se společností Hyundai Motor Manufacturing Czech v centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě. Ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, organizací BESIP a Městskou policií Ostrava čeká na děti a jejich rodiče pestrý odpolední program. Jeho cílem je nejen pobavit, ale zejména upozornit na to, že s končícími prázdninami se vrátí nejen škola, ale i nebezpečný městský ruch plný aut, tramvají a autobusů. Sobotní dopravně-bezpečnostní akce má především pomoci předcházet tragédiím, které může způsobit i malá nepozornost chodců či řidičů. 
14.8.2013 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace bude také v letošním roce pokračovat v označování pevných překážek v krajnicích a tím přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Na tuto činnost byly vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu správy silnic na letní údržbu.
13.8.2013 Práce při údržbě komunikací s sebou přináší mnoho bezpečnostních rizik, která přísným dodržováním pravidel bezpečnosti práce lze zmírnit. To se projevuje v nízké úrazovosti naší organizace. „Zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje procházejí pravidelným školením dodržování bezpečnostních předpisů a následně probíhají pravidelné kontroly, aby se tak vyhnulo zbytečným pracovním úrazům či škodě na majetku,“ informoval technicko-provozní náměstek Milan Novák.
6.8.2013 Během letošního léta a podzimu bude v našem kraji v rámci oprav a údržby, z provozních prostředků Správy silnic Moravskoslezského kraje, opraveno 16 mostků a propustků na silnicích II. a III. tříd.

2.8.2013 Na začátku letošního léta dostali řidiči na Bruntálsku do užívání nově  zrekonstruovaný úsek silnice III/4588 Brantice – Radim – Krasov. Průtah obcemi v délce 5 km s celkovými náklady ve výši 26,5 mil. Kč začíná na křižovatce se silnicí I/45 mezi Krnovem a Bruntálem a končí v obci Krasov. V rámci akce, která byla jednou ze čtyř staveb evropského projektu „Silnice 2011 –II. etapa, byla také rekonstruována opěrná zeď v délce 500 m a 18 propustků.
31.7.2013 V rámci evropského projektu „Silnice 2011 – II. etapa“ byla zrekonstruována silnice č. II/451 – Karlovice - průtah na Bruntálsku. „Jedná se o jednu ze čtyř staveb plánovaných v projektu, jehož realizace byla zahájena na podzim roku 2012 a na kterém se přípravou i realizací podílela i Správa silnic Moravskoslezského kraje,“ informoval ředitel Správy silnic MSK Tomáš Böhm.

26.7.2013 Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice 2010“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a z rozpočtu statutárního města Opava, města Rychvald, města Frýdlant nad Ostravicí a společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. Součásti projektu bylo provedení 3 silničních staveb:  Více v tiskové zprávě.

25.7.2013 Další silnice II. a III. třídy včetně poškozených mostů v Moravskoslezském kraji se budou rekonstruovat. Krajští zastupitelé dnes na svém jednání rozhodli, že plánované opravy jsou nutné a pro region potřebné, a schválili také způsob jejich financování. Více v tiskové zprávě.
25.7.2013 Letní údržba komunikací spočívá mimo jiné také v sečení trávy kolem silnic. Je nutné připomenout, že Správa silnic Moravskoslezského kraje tuto činnost vykonává na silnicích II. a III. tříd, jež jsou v majetku Moravskoslezského kraje. Komunikace I. tříd spravuje Ředitelství silnic a dálnic a údržbu zeleně ve městech a obcích si zajišťují jednotliví majitelé.

22.7.2013  Pro letošní rok má správa silnic našeho kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na souvislé opravy silnic II. a III. tříd k dispozici celkem 144 mil. Kč. Je to částka, za kterou bude v roce 2013 opraveno přibližně 30 km krajských silnic.

16.7.2013 V rámci „Mostního programu 2013“ Správy silnic Moravskoslezského kraje bude v našem kraji v průběhu letošního roku rekonstruováno 16 mostů. Opravy mostů, na které je v rozpočtu kraje vyčleněno celkem cca 55 mil. Kč, budou provázet někde částečné, jinde úplné uzavírky a proto řidiče žádáme o trpělivost.
15.7.2013 Ano Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. se každoročně již v letních měsících zabývá přípravou na zimní období.   Příroda nedává předem avízo jaká bude zima s jakým průběhem a kdy přesně vysype první sněhovou nadílku. Proto je potřeba  začít z přípravou dlouho dopředu. 
„Každým rokem vyhodnocujeme průběh zimy a zkušenosti zapracováváme do následujícího plánu zimní údržby. Každá zima je jiná, s jiným průběhem“, vysvětluje ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm a dodává:
12.7.2013 Jednou z mnoha činnosti pracovníků Správy silnic Moravskoslezského kraje je údržba a opravy dopravního značení. Práce jsou prováděny dle platných technických podmínek. Pozornost je věnována systematickým výměnám a doplňování svislého dopravního značení, zejména v souvislosti s předepsanou reflexivitou značky, s uvedením do provozu kompletního tahu dálnice D1 a směrování průmyslových zón a letiště Leoše Janáčka. Značná část vynaložených prostředků na svislé dopravní značení je odčerpávána krádežemi dopravních značek, dopravními nehodami a vandalismem.