4.11.2013 Koncem října letošního roku bylo uvedeno do provozu nové vozidlo s dávkovací nerezovou nádrží na solanku, které bude v rámci zimní údržby používáno na boj s námrazou na cestách. Trysky jsou na vozidle umístěny vzadu a mají přesné dávkování postřiku.
 
31.10.2013 Správa silnic Moravskoslezského kraje se aktivně účastní projektu Moravskoslezského kraje financovaného z operačního programu Životní prostředí -„Snížení prašnosti v okolí silničních komunikací ve vlastnictví  Moravskoslezského kraje“.
29.10.2013 V současnosti byla dokončena celková rekonstrukce propustku v obci Krásná na komunikaci III/48414. „Celkové náklady na plánovanou opravu, která byla zahájena počátkem října letošního roku, byly přibližně ve výši 400 tis. Kč,“ informoval vedoucí střediska Frýdek-Místek, Správy silnic Moravskoslezského kraje Radomír Vlk.
25.10.2013 Během dnešního dopoledne proběhlo vpuštění veřejného provozu na silnici II/443, a to po úspěšném dokončení rekonstrukce mostu ev.č. 443-054 v obci Melč na Opavsku. Účastníkům silničního provozu se tak výrazně ulevilo, protože mohou bez objížděk a dopravních komplikací pokračovat z obce Melč přímo do Jánských Koupelí, případně dále do Budišova nad Budišovkou.
25.10.2013 Doprava je jedním z faktorů, který působí na znečištění ovzduší v našem kraji. Automobily svou jízdou prach víří a následně jej všichni dýcháme. Častější čištění komunikací však přispívá ke zlepšení situace. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. má k dispozici celkem 12 čistících strojů a to 2 jednoúčelové samosběry a 10 čistících aut s vyměnitelnou nástavbou (v zimním období se z nich stanou sypače).
22.10.2013 Největší pracovní nápor na údržbu silnic přichází každoročně v zimním období. Proto je potřeba se řádně na zimu připravit. Již během léta byl zpracován Plán zimní údržby silnic I., II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje 2013/2014, který je již pro nadcházející zimní období schválen Radou Moravskoslezského kraje. V současnosti ve většině případů finišují souvislé opravy silnic, které byly plánovány pro rok 2013.
18.10.2013 Správa silnic Moravskoslezského kraje v současnosti provádí souvislou opravu silnice III/46421 v obci Bílov na Novojičínsku, která byla ve velmi špatném stavu. Délka rekonstruované vozovky bude 1112 m se zachováním stávajícího šířkového uspořádání. Oprava komunikace probíhá tak, aby byl zachován průjezd po komunikaci, neboť se jedná o základní komunikační systém obce Bílov využíván pro dopravní obsluhu území včetně linky autobusové dopravy.  
15.10.2013 Silnice č. II/452 z Bruntálu do Meziny projde rekonstrukcí. Silnice se rozšíří a dostane nový povrch. Umožní to evropská dotace 30,3 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Celkové náklady jsou plánovány ve výši 54,4 milionů korun, rozdíl uhradí Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu. Evropský příspěvek na projekt dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko. Práce mají začít na jaře příštího roku. 
14.10.2013 Pro letošní rok bylo z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyčleněno celkem 144 mil. Kč na souvislé opravy silnic II. a III. tříd. V rámci těchto finančních prostředků bude do konce listopadu 2013 opraveno 29 úseků silnic v celkové délce přibližně 34 km.
8.10.2013 Na Správě silnic Moravskoslezského kraje začínají přípravy na nadcházející zimu. Během října bude postupně ukončena letní údržba silnic, která zahrnuje mimo jiné vysprávky i opravy souvislých tahů silnic, čištění krajnic, příkopů, rigolů, zřízení vodorovného dopravního značení a bílení stromů. Poté bude zahájena příprava techniky.
7.10.2013 Údržbu silniční zeleně Správa silnic Moravskoslezského kraje provádí v průběhu celého roku. Pozornost je věnována zejména zajištění kácení a ořezů nebezpečných, zdravotně závadných, stromů, kde by mohlo dojít k ohrožení účastníků silničního provozu pádem větví nebo celých stromů. V těchto případech musíme zasahnout okamžitě.
3.10.2013 DOLNÍ TOŠANOVICE (Frýdecko-Místecko) – O osmdesát reflexních pruhů bezpečnější bude už v sobotu silnice v Dolních Tošanovicích na Frýdecko-Místecku . Stromy budou v pátek a sobotu natírat členové a dobrovolníci sdružení Arnika. Chtějí tak nejen zvýšit bezpečnost dopravy, ale zároveň zachovat téměř stoletou alej pro další generace i přírodu a druhy živočichů, které mají v této krajinné dominantě své útočiště.
2.10.2013 Z důvodu špatného stavebnětechnického stavu byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 4804-1 přes místní potok ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Rekonstrukce mostu byla zahájena v červnu 2013 s termínem ukončení stavebních prací včetně terénních úprav a vyklizení staveniště v září letošního roku. Stavbu, s celkovými náklady 2,146 mil. Kč, provedla firma Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. z Velkých Albrechtic.
26.9.2013 Největší pracovní nápor na údržbu silnic přichází každoročně v zimním období. Proto je potřeba se řádně na zimu připravit. 
„Přípravu na zimu v žádném případě nepodceňujeme. Již během léta se připravuje plán zimní údržby, který je  pro nadcházející zimní období 2013/2014 schválen Radou Moravskoslezského kraje.
20.9.2013  Další silnice II. a III. třídy včetně poškozených mostů v Moravskoslezském kraji se budou rekonstruovat. Krajští zastupitelé dnes (19. 9.) na svém jednání rozhodli, že plánované rekonstrukce jsou nutné a pro region potřebné, schválili zahájení realizace projektů z oblasti silniční dopravní infrastruktury „Silnice 2014 – IV. etapa“ a „Silnice 2014 – V. etapa“ přesahující 338 milionů korun a způsob jejich financování.
18.9.2013 Necelé dva týdny trvala oprava povrchu silnice III/0578 ve Vávrovicích. Úsek od křižovatky se silnicí I/57 po ulici Jantarovou byl, v průběhu částečné uzavírky, opraven za cca 2,6 mil. Kč. V pátek 13. 9. 2013 v odpoledních hodinách se tak mohli obyvatelé Vávrovic projet po cca 800 m  dlouhém nově položeném povrchu vozovky.
V pondělí 16. září 2013 byl, za účasti vedoucích představitelů Moravskoslezského kraje a Rýmařovska, slavnostně zprovozněn více než dvanáctikilometrový úsek silnice II/370 Rýmařov – hranice Olomouckého kraje. Komunikace II. třídy ve vlastnictví kraje prošla celkovou rekonstrukcí v rámci projektu "Silnice 2011 - II. etapa" jež je spolufinancován ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.
13.9.2013 V druhé polovině příštího týdne se zahájí plánovaná oprava  mostu ev.č. 480-001 v Kopřivnici v Lubině, který je ve vlastnictví  Moravskoslezského  kraje a spojuje Kopřivnici se silnicí první třídy vedoucí z Rožnova pod Radhoštěm do Ostravy.
12.9.2013 Uplynuly 4 roky od rozsáhlých záplav na Novojičínsku, jež poničily značnou část železniční infrastruktury. Zničena byla také železniční trať 326 z Nového Jičína horního nádraží do Hostašovic. Vzhledem k tomu, že se trať již nebude obnovovat a na jejím místě vznikne cyklostezka, pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska Nový Jičín v srpnu letošního roku železniční přejezd přes silnici č. II/483 u obce Mořkov odstranili.
10.9.2013  Na základě statistik dopravních nehod dochází na silnicích v Moravskoslezském kraji k četným střetům motorových vozidel se zvěří s negativním dopadem na ohrožení bezpečnosti a zdraví účastníků silničního provozu se vznikem značných materiálních škod. Ze zpracovaných statistik jednoznačně vyplývá, že od začátku realizace projektu osazování vytipovaných úseků silnic pachovými ohradníky došlo k rapidnímu poklesu úhynu zvěře. V roce 2011 o cca 64% oproti roku 2010. Tento projekt byl tedy velice efektivní. Pachovými ohradníky bude ochráněno cca 200 km silnic v celém kraji s celkovými finančními náklady ve výši 270.000 Kč.