10.3.2014 Stavba, která řeší rekonstrukci stávající silnice II/462 v úseku mezi městem Vítkov a již provedenou rekonstrukci této silnice u Větřkovic, včetně lokální úpravy směrového a výškového vedení silnic, odvodnění a napojení hospodářských sjezdů a komunikací se připravuje k zahájení.Součástí stavby je i úprava napojení sil. III/44337 (ul. Opavské) na sil. II462 (ul. Zemědělskou) ve Vítkově.
7.3.2014 Zemědělci začínají  vyjíždět do polí zasívat jařiny o několik týdnů dříve než je obvyklé a netrpělivě čekají, až jim správci silnic uklidí pole od zásněžek. Proto zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje v těchto dnech intenzivně pracuji na sběru zásněžek a svozu na jednotlivá střediska v rámci celého regionu. Svoz zásněžek probíhá nejen podél silnic II. a III. tříd, ale také po dohodě s Ředitelstvím silnic dálnic ČR kolem silnic I. tříd.
4.3.2014 Správa silnic Moravskoslezského kraje zahájila v předstihu čištění krajských komunikací. „Klimatické podmínky těchto dnů a prognóza počasí na měsíc březen nám umožňují zahájit jarní úklid silnic mnohem dříve,“ informoval ředitel organizace Tomáš Böhm.
19.2.2014  Úseky silnic plánované k souvislým opravám jsou vybírány na základě jejich stávajícího neuspokojivého technického stavu. Jedná se o silnice v havarijním stavu a o úseky silnic, kde jsou překročeny hygienické limity úrovně hluku z dopravy. Taková silnice, kde je oprava nutná, se nachází na Bruntálsku mezi obcemi Stránské a  Jiříkovem.
18.2.2014 Odhalení pomníku kylešovickému rodákovi, politikovi, novináři, významnému legionáři a čestnému občanovi Opavy Josefu Davidovi se uskutečnilo v pondělí 17.2.2014 v blízkosti Správy silnic Moravskoslezského kraje, střediska Opava, které se nachází přímo na stejnojmenné ulici. Proto byl zde také přítomen ředitel organizace Tomáš Böhm a vedoucí střediska Opava Petr Kudela, kteří obdrželi společně s hejtmanem kraje a primátorem Opavy pamětní list a medaili za podporu vzniku památníku.
17.2.2014 Jednoúčelový samosběr, který Správa silnic Moravskoslezského kraje mohla nakoupit díky dotaci z Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí je již připraven na středisku Karviná k provozu.
14.2.2014  Silnice č. III/4689 v Petrovicích u Karviné prošla rekonstrukcí. Nová, rozšířená komunikace poskytne větší bezpečí nejen řidičům a cyklistům, ale díky nově postavenému chodníku téměř po celé délce rekonstruovaného úseku i chodcům. Projekt financovaný z dotací Evropské unie řešil špatný technický stav komunikace v délce 1,34 kilometru. „Nový kabát“ mají také čtyři autobusové zastávky.
 
13.2.2014 Ve srovnání s loňským zimním obdobím, které bylo dlouhé a způsobilo mnohočetné poruchy povrchu vozovek, je to letošní příznivější. Dosavadní průběh zimní údržby spočíval ve většině případů jen v posypu, plužilo se velmi málo. A to má samozřejmě vliv na stav krajských silnic.
Dnes 12. 2. 2014 během dopoledních hodin zasáhla Moravskoslezský kraj, hlavně Frýdeckomístecko, Ostravsko, Novojičínsko a Opavsko, oblačnost doprovázená hustým sněžením. Jeseníky byly zasaženy jen okrajově. Na tuto situaci jsme byli připraveni, proto již v ranních hodinách byly některé silniční úseky preventivně ošetřeny chemickým posypem a byla vyhlášena zvýšená pohotovost.
6.2.2014  Teplé počasí letošní zimy stavbařům umožňuje provádět některé pozemní úpravy před zahájením stavebních prací, které by měly být, konkrétně u stavby silnice III/4785 prodloužená Bílovecká dokončeny v roce 2015. Proto již v těchto dnech proběhlo káceni zelně a ve volném prostoru u Svinovského nádraží jsou patrny nové hromady hlíny.
4.2.2014 Správa silnic Moravskoslezského kraje spravuje přibližně 2 700  km silnic II. a III. tříd včetně 1117 mostů. Jejím úkolem je udržet toto množství komunikací ve sjízdném stavu a to znamená neustálý proces oprav. Zahájení jakékoli stavby musí předcházet příprava projektové dokumentace.
31.1.2014  Zeptáte-li se Opavanů, kterému místu se říká „U parního válce“, máte téměř stoprocentní jistotu, že dostanete správnou odpověď. Ne o každé kulturní památce můžeme říci, že se stala významným orientačním bodem, atrakcí pro děti a cílem výletů školní mládeže, jednu takovou však zcela určitě mají silničáři v Opavě.
 
24.1.2014 Management Správy silnic Moravskoslezského kraje se o tom přesvědčil ve středu 22. ledna, kdy v rámci pracovní porady, která se uskutečnila na středisku Bruntál, navštívil nově vybudované Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka v Olomouckém kraji.
21.1.2014  Podle pamětníků alej Vítkov – Kolokočov, jež lemuje silnici III/4429 na Opavsku, byla založena ve 30. letech dvacátého století. Jako významný krajinný prvek byla zaregistrována v roce 2008. Skoro osmdesát let stará alej je tvořena stromy z jasanu ztepilého a jasanu úzkolistého jednolistého, které byly vysázeny do užší cesty. Ta se však v průběhu let rozšiřovala tak, že paty kmene jsou dnes u některých stromů nad úrovní vozovky.
 
20.1.2014  Koncem roku 2013 byla dokončena druhá etapa zastřešování skladovacích prostor pro posypové hmoty na středisku Nový Jičín na cestmistrovství v Odrách. První etapa stavebních úprav proběhla již v roce 2007 za přibližně 1,1 mil. Kč, druhá etapa byla ukončena v loňském roce s náklady ve výši 861 tis. Kč. Celkem bylo zastřešeno šest boxů.
17. 1. 2014 Technika, kterou používají silničáři na zimní i letní údržbu silnic je finančně velmi náročná, proto se nakupuje po etapách, aby se tak zajistila postupná obměna a modernizace vozového parku Správy silnic Moravskoslezského kraje. V závěru roku 2013 byl radou kraje schválen plán nákupů potřebné techniky pro letošní rok v celkové výši přibližně 47 mil. Kč. Jedná se například o nákup podvalníku na převoz nakladačů a těžkých strojů, nové kompletně vybavené sypače, frézu na asfalt, malý finišer na velkoplošné vysprávky, zálivkové soupravy nebo traktorové sekačky k sečení silniční zeleně včetně zimní výbavy. Ano, není to chyba, jedná se o traktor, u kterého lze zaměnit sekací zařízení za pluh na odklízení sněhu.
 
 
14.1.2014 V průběhu letošního roku bude Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. rekonstruovat další mosty a propustky na silnicích II. a III. tříd celého našeho regionu s přibližnými celkovými náklady ve výši 81 mil. Kč. V současné době probíhají nebo budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele staveb.
7. 1. 2014 Ve srovnání s průběhem zimy v roce 2012 jsou měsíce listopad a prosinec 2013 z pohledu silničářů podprůměrné. „Spotřeba posypových materiálů je za zmíněné období nízká. Ušetřili jsme sice na spotřebě soli a pohonných hmotách, je nutné si však uvědomit, že technika a naši pracovníci musí ze zákona provozovat 24 hodinovou pohotovost na všech střediscích správy silnic po celém našem kraji,“ upozornil technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.
Rozhovor s ředitelem Správy silnic Moravskoslezského kraje Ing. Tomášem Böhmem
 
Na konci roku vždy přichází na řadu závěrečné hodnocení uplynulého a samozřejmě se plánuje rok příští. Správa silnic Moravskoslezského kraje v rámci běžného roku provádí letní i zimní údržbu komunikací a zajišťuje opravy silnic II. a III. tříd včetně mostů.