22.2. 2017  Podívejte se na reportáž v České televizi, která běžela v pořadu REPORT dne 21. 2. 1017. Odkaz: http://www.ceskatelevize.cz

21.2. 2017  Správa silnic Moravskoslezského kraje začala čistit silnice. Poprvé tak už během zimy z cest zmizí inertní posypový materiál, který je po roztání sněhu zbytečný a navíc zdrojem prašnosti. V oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, začínají silničáři díky oteplení s úklidem tento týden. Jedná se o průjezdní úseky silnic, které se udržují inertním posypem. Ty, kde se používá sůl, budou vyčištěny až skončí zimní období.

20.2. 2017  Silnice II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji budou bezpečnější. Reflexní žluté pásky upozorní řidiče na nebezpečné úseky nebo stromy u krajnice. Podívejte se na příspěvek v České televizi odvysílaný v pořadu Report dne 17. 2. 2017

 

14.2. 2017  Moravskoslezští silničáři pokračují v instalaci bezpečnostních prvků na silnicích II. a III. tříd. Reflexní pásky jsou vidět z daleka. Řidičům totiž usnadní orientaci při nepříznivém počasí a v noci, urychlí jejich případnou reakci na nenadálou situaci. Dnes osazovali žluté pásky do svodidel na Frýdecko-Místecku.

10.2. 2017  Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) si poprvé nechala změřit stav sítě silnic nezávislou firmou VARS BRNO a.s. K dispozici už má vyhodnocení s  výsledky. Celkem bylo naměřeno 890 kilometrů z celkového počtu 2 735 kilometrů nižších tříd, které udržuje moravskoslezská správa silnic. Hodnoticími kritérii byla podélná nerovnost, hloubka vyjetých kolejí, hloubka vody v kolejích, makrotextura a poruchy vozovek - trhliny, deformace.

9.2. 2017  Moravskoslezští silničáři začali osazovat do svodidel na nebezpečných úsecích silnic II. a III. tříd reflexní pásky. Stejnými prvky budou postupně označeny stromy v bezprostřední blízkosti vozovek tam, kde hrozí největší úskalí při zhoršené viditelnosti nebo v noci. Správa silnic Moravskoslezského kraje instaluje reflexní pásky s cílem zvýšení bezpečnosti a tím i snížení počtu dopravních kolizí a nehod.  Řidičům totiž usnadní orientaci při nepříznivém počasí a v noci, urychlí jejich případnou reakci na nenadálou situaci.

9.2. 2017  Dnes v 11 hodin byl odvolán zákaz vjezdu pro jízdní soupravy na silnici I/56 v úseku Ostravice - Bílá - Hlavatá.  Jedná se o silnici udržovanou inertním posypem, kde mívají hlavně ve stoupání problémy kamiony. Silnice vede kolem přehrady Šance, kde je ochranné pásmo a nesmí se tam solit. Všichni řidiči však musí jízdě věnovat zvýšenou opatrnost, protože je komunikace sice holá, ale místy namrzlá.  

9.2. 2017  V rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje také údržbu silniční zeleně při zajišťování dobrých silničních rozhledových poměrů na křižovatkách a v lesních úsecích.  „Ve spolupráci s cestmistry vytipováváme místa, kde hrozí pád suchých nebo polámaných větví.  Při realizaci ve výškách nám pomáhají hasiči se speciální technikou,“ řekl vedoucí provozního úseku opavského střediska Libor Blažek. „V těchto dnech probíhají ořezy na silnici III/4405 Budišov nad Budišovkou, včera byly sice na krátký čas přerušeny z důvodu špatného počasí, ale po dohodě s hasiči budou pokračovat v závislosti na vývoji počasí zase v pondělí 20. února,“ potvrdil vedoucí střediska Petr Kudela.

8.2. 2017 Řidiči by měli být obezřetní,  v průběhu noci padaly mrznoucí srážky a začala se tvořit ledovka především na Novojičínsku, kde jsou na inertních trasách nebezpečná místa krytá posypem, ale místy je přesto náledí.  Námraza na silnicích je na Frenštátsku, v regionu Opavska může jízdu zkomplikovat také ledovka a mrznoucí mrholení. Na Frýdecko-Místecku sice neměli žádné srážky a silnice jsou převážně holé nebo mokré, ale na vozovkách druhých a třetích tříd jsou stále zledovatělá místa krytá posypem.  Na Bruntálsku a Krnovsku ráno drobně mrholilo, silnice jsou sjízdné, pouze v oblasti Jeseníků platí zvýšená opatrnost.

7.2. 2017 Kondice krajských mostů se zlepšila, mosty na silnicích II. a III. tříd dostaly k 1. lednu 2017 souhrnnou průměrnou známku 3,02, což je mírné zlepšení oproti výsledku z 1. 1. 2016. Celkem 1120 mostů ve vlastnictví Moravskoslezského kraje prošlo pravidelnými běžnými kontrolami, základní údržbou a podle harmonogramů také hlavními nebo mimořádnými prohlídkami.

7.2. 2017  Teploty mírně pod nulou, místy namrzající mrholení a s výjimkou uzavřeného úseku silnice I/56 z Ostravice na Bílou pro vozidla s přívěsem a návěsem, jsou všechny komunikace sjízdné.  Na Novojičínsku ve vyšších polohách je poprašek nového sněhu, jinde v noci spíše lokálně pršelo nebo padal déšť se sněhem. Řidiči by měli být opatrní na Frýdecko-Místecku, kde je namrzlá komunikace kolem přehrady Šance a i silnice nižších tříd mohou být místy pokryté tenkou vrstvou ledu. Také na Bruntálsku se objevují místy slabě namrzlé vrstvy.

6.2. 2017 V okrese Bruntál začali silničáři s postupným odstraňováním sněhových bariér na komunikacích nižších tříd. Tam, kde došlo vlivem intenzivního sněžení a plužení k jejich zúžení, vozovky postupně rozšiřují.


Úsek Milotice nad Opavou - Horní Benešov I/11

Roudno - točna vozidel

Úsek Horní Benešov – Staré Heřminovy II/442
3.2. 2017  Od dnešních 12.00 hodin bude ukončen zákaz vjezdu pro jízdní soupravy (kamiony, auta s návěsem) na silnici I/56 v úseku Ostravice – Hlavatá přes Bílou na Frýdecko-Místecku. 

 

2.2. 2017 Dnes Správa silnic Moravskoslezského kraje prezentovala svou činnost členům Výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Zastupitelé získali souhrnnou představu o náplni příspěvkové organizace, například o nejvýznamnějších opravách silnic a rekonstrukcí mostů, oceněných stavbách, investicích do nových strojů a technologií. Členové výboru byli seznámeni také s komplexním materiálem „Bílá kniha“, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti.  Následně bude materiál předložen do investiční komise, rady a zastupitelstva.

Jedna z oceněných staveb v rámci soutěže "Stavba Moravskoslezského kraje". Mimoúrovňové napojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci bylo oceněno v kategorii Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.    

2.2. 2017  Kolem půlnoci ustalo sněžení, takže silnice jsou sjízdné. Na chemicky udržovaných vozovkách se místy udržuje rozbředlá kaše, ale většinou jsou komunikace mokré nebo holé. Inertní trasy jsou čerstvě posypané a je na nich ujetá vrstva sněhu do několika centimetrů. Během noční směny podle hlášení dispečerů proplužili silničáři přes 15 tisíc kilometrů silnic.

1.2. 2017  Na Opavsku napadlo zhruba 10 centimetrů sněhu. „Za 12 hodin noční směny na 1. 2. jsme vyplužili 3.700 km, vysypali 107 tun inertu a 67 tun soli. V terénu bylo 22 vlastních sypačů, 1 kropička, 4 vlastní a 12 dodavatelských traktorových radlic,“ popsal vedoucí střediska Opava Petr Kudela.Všechny silnice jsou v tuto chvíli sjízdné se zvýšenou opatrností.

1.2. 2017 Ve vyšších polohách Beskyd napadlo během noci až 20 centimetrů sněhu, policie už včera v 19 hodin uzavřela úsek I/56 Ostravice - Hlavatá přes Bílou zhruba v délce 20km pro těžká vozidla nad 3.5 tun z důvodu nepříznivého počasí. Vozovky jsou sjízdné s opatrností a zatím se neobjevují výraznější komplikace. V terénu je veškerá technika, ve městech se pohybují také dodavatelské radlice.  

24.1. 2017 Silnice č. I/56 v úseku Ostravice - Hlavatá přes Bílou je od dnešního dopoledne průjezdná pro kamiony a nákladní auta s návěsem. Zmíněná komunikace byla uzavřena od 2. ledna. Vozovky v okrese Frýdek-Místek jsou všechny sjízdné.

24.1. 2017 Silnice č. I/56 v úseku Ostravice - Hlavatá přes Bílou je od dnešního dopoledne průjezdná pro kamiony a nákladní auta s návěsem. Zmíněná komunikace byla uzavřena od 2. ledna.

23.1. 2017 Kvůli dlouhotrvajícím mrazům, které ve vyšších oblastech ani přes den nepolevují, se na silnicích udržuje zajetá vrstva zledovatělého sněhu.  Silničáři proto přistoupili ke strojnímu  odstraňování zmrazků. „Mnohdy díky odpadávajícím kusům sněhové nasolené břečky z vozidel dochází k tvorbě hlubokých výmolů nebo kolejí v této ledové vrstvě,“ řekl technicko-provozní  náměstek SSMSK Milan Novák.