19.6.2014  V současné době finišuje rekonstrukce čtyřkilometrového úseku silnice II/449 Rýmařov  - Ondřejov, km 0,000 – 11,400 II. stavba na Bruntálsku, která je realizována v rámci Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko s celkovými náklady ve výši 115 mil. Kč včetně DPH.
18.6.2014  V minulém týdnu byly slavnostně vyhlášeny výsledky VIII. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vítězem kategorie Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby se stal projekt VIA LYŽBICE, což je soubor staveb od železniční zastávky Třinec až po náměstí TGM v Třinci, včetně podjezdu pod železniční tratí, na kterém se ve fázi přípravy projektové dokumentace podílela Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.  
13.6.2014  V sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě byly 12. června 2014 slavnostně vyhlášeny výsledky VIII. ročníku soutěže STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Vyhlašovateli soutěže, která se každoročně koná pod záštitou hejtmana kraje, jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů a Moravskoslezský kraj.
13.6.2014 Jednou z mnoha letních činnosti, kterou zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, je údržba silniční zeleně. V současné době se provádí podél krajských komunikací první letošní seč, jejímž hlavním cílem je zachovat rozhledovou viditelnost na cestách. Správa silnic Moravskoslezského kraje začala kosení, přibližně 15 mil. m2  zelených ploch, 12. května a hotovo by mohlo být koncem července.
12.6.2014 Horké počasí posledních dnů ztěžuje práci také silničářům. Vysoké teploty, které rozpalují asfalt na silnicích, způsobují, spolu se žhavou hmotou používanou na vysprávky komunikací, pekelnou kombinaci, která připravuje našim pracovníkům opravdu horké chvíle.
 
10.6.2014  V těchto dnech začíná dlouho očekávaná oprava povrchu silnice II/442 Horní Benešov – Staré Heřminovy na Bruntálsku, která trápila projíždějící řidiče. Provoz na komunikaci bude stavbou přibližně jeden a půl měsíce omezen. Koncem července se tak místní mohou těšit na nový povrch silnice. Finanční náklady, které budou hrazeny v rámci Plánu souvislých oprav na rok 2014 Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se předpokládají ve výši 11,5 mil. Kč.
6.6.2014 Hlavním cílem oprav trhlin je zamezit průniku vody do spodních vrstev a zabránit tak dalšímu poškození tělesa vozovky včetně podloží. Praxe prokázala, že včasné a řádně provedené opravy trhlin životnost komunikace prodlouží.
29.5.2014 Silné bouřky, které se přehnaly přes Moravskoslezský kraj způsobily lokální problémy také na silnicích.
28.5.2014 V rámci projektu  „Silnice 2013 I. etapa, financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, již probíhá rekonstrukce a modernizace silnice II/468 v Třinci. Jedná se o první část, která by měla být ukončena koncem června 2014. Následovat bude rekonstrukce silnice II/476 v Třinci, ul. Frýdecká, financovaná v rámci projektu „Silnice 2014 – I. etapa“, která by měla být zahájena v červnu letošního roku s dokončením v srpnu 2014. Náklady na oba projekty jsou celkem ve výši přibližně 48 mil. Kč.
26.5.2014 Pro zajištění větší bezpečnosti na silnicích se Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace v letošním roce zaměřuje na opravy a instalaci svodidel kolem krajských komunikací.Ve dnech 19. - 23. 5. 2014 instalovali pracovníci střediska Opava na silnici III/44337 u obce Podhradí svodidla o celkové délce 420 m.
22.5.2014 V tomto týdnu byla zahájena stavba „Rekonstrukce a modernizace silnic III/48411, III/4705, II/478 F-M-Paskov-Hrabová“, která je realizována v rámci projektu  Silnice 2013 – IV. etapa. Stavební práce započaly 19. května 2014 na ostravské části opravou mostů a propustků a zřízením provizorních autobusových zastávek. Následovaly opravy přídlažby z jednořádku z žulových kostek společně se silničními obrubami a poté rekonstrukce zastávek Šídlovec, Mostní směr Makro.
22.5.2014 Moravskoslezský kraj vlastní celkem 1117 mostů jejichž běžnou údržbu provádí pracovníci správy silnic. Aby se doba životnosti mostu prodloužila, je potřebná jejich pravidelná údržba, která spočívá například v čištění mostovek, běžné údržbě dilatačních závěrů, zábradlí, říms i odvodňovačů.
21.5.2014 Roky ovládá diskuse v médiích i na odborných fórech a je zdánlivě neřešitelná - otázka „Jak zachovat krásné aleje podél našich silnic a přitom zajistit bezpečnost silničního provozu?“. Jak navrhuje sdružení Arnika, stačí se jen rozhlédnout po Evropě a nechat se inspirovat. Zkušenosti z vytváření takzvané Německé alejové cesty, turistického lákadla sousedního státu, představil na kulatém stole s odborníky a zástupci Moravskoslezského kraje prof. Peters z Vysoké školy aplikovaných věd v Eberswalde. Studentům Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, kteří se zapojili do projektu mapování alejí, také v praxi ukáže, jak stromy mapovat.
 
20.5.2014 Deštivé počasí, které zvedlo hladiny moravskoslezských řek doprovázené silným větrem způsobilo nepořádek na komunikacích našeho regionu, který se pracovníci Správy silnic snažili co nejrychleji uklidit. Jednalo se především o ulámané suché větve a části stromů. Vzhledem k tomu, že se vítr přehnal přes celé území kraje, čištění se provádělo skoro na všech střediscích Správy silnic Moravskoslezského kraje. V současnosti můžeme konstatovat, že se vracíme k standardní letní údržbě, což je čištění komunikací, příkopů, seřezávání nánosů z krajnic a samozřejmě pokračujeme ve vysprávkách poškozených vozovek.
16.5.2014/11:00 Vzhledem k vytrvalému dešti, který zvedl hladiny vodních toků v beskydské části Moravskoslezského kraje a v současnosti se intenzivní srážková činnost přesouvá na jesenickou část, jsou pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje v pohotovosti. Jak informoval ředitel organizace Tomáš Böhm na jednání krizového štábu Moravskoslezského kraje, jehož první zasedání se uskutečnilo dnes v 10:00 hodin, pověření pracovníci Správy silnic monitorují silniční síť v celém regionu a jsou připraveni případné problémy na silnicích okamžitě řešit.
14.5.2014 Dvě půl miliardy korun, které má Moravskoslezský kraj šanci získat z evropských fondů, využije na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy. Tento „balík“ evropských peněz musí Moravskoslezský kraj na projekty  realizované v dopravní infrastruktuře vyčerpat do konce příštího roku, proto bude stavební sezóna 2014 a 2015 na komunikacích v regionu mimořádná. Modernizace našich silnic si vyžádá i mimořádná dopravní opatření a precizní koordinaci jednotlivých staveb.
12.5.2014  Na Rýmařovsku v současné době probíhá souvislá oprava silnice III/4456 Stránské – Jiříkov, která musela být v závěru loňského roku zcela uzavřena, neboť nevydržela, jako objízdná trasa v rámci rekonstrukce silnice II/449 Rýmařov – Ondřejov, zvýšené množství vozidel a celá se rozpadla. Před opravou zmíněné komunikace proběhla důkladná příprava, kterou provedli zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje z cestmistrovství Rýmařov.
7.5.2014 Řidiči, kteří o víkendu pojedou po hlavní spojnici Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí - silnici I/56 -, by měli počítat s dopravními komplikacemi. Kvůli rekonstrukci mostu v obci Baška, který přes tuto cestu vede, bude frekventovaný úsek této komunikace krátkodobě uzavřen.
5.5.2014 Správa silnic Moravskoslezského kraje v současnosti provádí na silnicích II. a III. tříd dočišťování silnic po zimním období a současně řádnou letní údržbu, která ze zákona začala 1. dubna a skončí 31. listopadu. V rámci letní údržby se během měsíce dubna ručně čistily mosty, krajnice i kanály. Opravovala svodidla a svislé dopravní značení včetně směrových sloupků.
30.4.2014 V Branticích u Krnova sloužilo skoro 18 let mostní provizorium. Starý most ev. č. 4589-1, který byl postaven (dle ručně psané poznámky v protokolu z prohlídky mostu) v roce 1943 a na svou dobu patřil k moderním obloukovým mostům s dolní mostovkou (oblouk VIERENDAL) přes řeku Opavu, smetla v roce 1996 ničivá povodeň.