31.7.2014 Silné bouřky s vydatnými dešťovými přeháňkami způsobují na některých místech našeho regionu zanášení příkopů a tím i špatný odtok přívalové vody.  Pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje tak v těchto dnech soustřeďují svou pozornost také na čištění příkopů a rigolů nebo seřezávání zanešených krajnic kolem silnic, aby se tak zlepšilo jejich odvodnění.
31.7.2014 Moravskoslezský kraj dokončil projekt "II/449 - Rýmařov - Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00–11,40, II. stavba", který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
31.7.2014 Už měsíc mohou řidiči využívat nově opravenou silnici II/442 mezi obcemi Horní Benešov a Starými Heřmínovy. Opravený úsek v délce 2,5 km byl v průběhu prací, trvajících jeden měsíc, rozdělen do tří úseků, přizpůsobených povaze poškození povrchu a potřebám technologického způsobu opravy.
30.7.2014 Dobrá zpráva pro řidiče na Bruntálsku. V současnosti je již zprovozněn úsek silnice III/4456 Stránské – Jiříkov, který musel být v zimě zcela uzavřen z důvodu havarijního stavu vozovky.
30.7.2014 Hlavní pracovní činností Správy silnic Moravskoslezského kraje je zimní údržba silnic. V letních měsících se pak silničáři zaměřují hlavně na vysprávky komunikací, sečení trávy kolem silnic nebo například čištění příkopů či na nátěr zábradlí u opěrných zdí a mostů. Vzhledem k tomu, že se jedná o údržbu 2 700 km silnic a po jejich obou stranách a více než tisíc mostů, propustků a opěrných zdí, Správa silnic vítá také pomoc jednotlivých obcí.
30.7.2014  Čtyři měsíce trvala rekonstrukce mostu ev. č. 47310-1 v obci Václavovice přes potok Frýdečák. Stavba, která byla financována z Mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje s celkovými náklady ve výši necelých 2 mil. Kč, byla ukončena a v úterý 29. 7. 2014. byl most opět uveden do provozu.
28.7.2014 Pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje se během letních měsíců pustili do oprav a rekonstrukcí propustků. Například na středisku Bruntál vlastními silami opraví 17 propustků, které slouží k odvedení srážkové vody, přemostění potoků či otevřených kanálů přes násyp komunikace.
24.7.2014 Letní měsíce, kdy je provoz na silnicích klidnější a školáci si užívají prázdnin využívají stavbaři k rekonstrukcím a opravám komunikací. Jednou z mnoha silničních staveb, které se v letošním létě odehrávají v Moravskoslezském kraji, je průtah městem Orlová. Rekonstrukce hlavní silniční tepny v Orlové byla zahájena 1. 7. 2014 a průběh stavebních prací pokračuje dle předem stanoveného harmonogramu.
24.7.2014 V rámci letních údržbových prací Správa silnic Moravskoslezského kraje v těchto dnech provádí opravy a nátěry zábradlí u opěrných zdí a mostů.  Tato činnost patří mezi standardní údržbové práce na mostech, do kterých patří dále například čištění, údržba dilatačních závěrů nebo říms.
23.7.2014  Práce na rekonstrukci mostu ev. č. 470-008 přes báňskou vlečku v Orlové na silnici II/470 pokračují podle časového harmonogramu a bez komplikací. Stavba je financována z Mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. s přibližnými náklady ve výši 4 mil. Kč vč. DHP. Úplná uzávěra by měla být ukončena v druhé polovině měsíce srpna 2014.
22.7.2014  Byl zprovozněn další rekonstruovaný úsek silnice III/48310 v délce 4,5 km, který zajišťuje spojení od obce Tichá směrem na Kunčice p. Ondřejníkem a Čeladnou. Po komunikaci, která vykazovala značnou míru povrchových poruch, je vedena regionální autobusová doprava. Jednalo se o stavbu, která byla financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s celkovými náklady ve výši přibližně 28,2 mil. Kč. Od 28. 7. 2014 bude silnice III/48310 sloužit jako objízdná trasa z důvodu rekonstrukce komunikace II/483 Frenštát pod Radhoštěm – Čeladná.
22.7.2014  Dnes 22. července 2014 od 8:00 hodin, skoro čtyři týdny před plánovaným termínem, bude zprůjezděn most ev. č.  478-005 v Polance nad Odrou přes místní náhon. Byla tak ukončena další rekonstrukce mostu, která byla v plánu Mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje na rok 2014 s celkovými náklady ve výši cca 3,5 mil. Kč.
21.7.2014  Správa silnic MSK středisko Opava provedlo rekonstrukci propustku v Jezdkovicích na Opavsku na silnici III/44342 u Hájenky. 
18.7.2014 Stavební stroje pracují také v Opavě na ulici Rolnická. Důvodem je souvislá oprava vozovky silnice III/01130 v úseku mezi ulicemi Pekařská a U Cukrovaru. Na opravené vozovce přibydou cyklistické pruhy po obou stranách komunikace, které budou navazovat na ty stávající.
17.7.2014 Během  uplynulého víkendu byla již provedena  pokládka živice na nově vybudované okružní křižovatce silnic II/483, III/4848 a místní komunikace  ul. Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm včetně navazující silnice III/4848 v úseku Kozlovice - Tichá.
14.7.2014 Rozsáhlé stavební práce na vybudování zcela nové silnice II/462 z Vítkova na Větřkovice a Podhradí, v délce přibližně 3,6 km, postupují podle plánovaného harmonogramu. Přípravné práce byly zahájeny koncem roku 2013. Vlastní výstavba, která byla zahájena v březnu 2014 a měla by být ukončena nejpozději v létě 2015, je realizována v rámci projektu financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s předpokládanými náklady ve výši 92 mil. Kč.
11.7.2014  Začátkem července byla v Havířově-Šumbarku zahájena výstavba nové okružní křižovatkyulic Ostravská, Těšínská, Anglická a U Závor, která by měla zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Stavba je realizována v rámci projektu „Silnice 2013 – III. etapa“, financována z větší částí Evropskou unií. Investorem stavby s předpokládanými náklady v celkové výši 23,5 mil. Kč (včetně DPH), která by měla být ukončena 28. srpna 2014, je Moravskoslezský kraj. Chodníky, cyklostezku a veřejné osvětlení za 1,2 mil. Kč hradí Město Havířov.  
9.7.2014  Správa silnic Moravskoslezského kraje v letošním roce pořídila nový finišer. Krajští silničáři tak mají k dispozici stroj na velkoplošné opravy silnic II. a III. tříd v našem regionu.
30.6.2014 Nejen prodloužení životnosti povrchu vozovky, ale i  jejího zdrsnění docílili pracovníci střediska Nový Jičín provedením nátěru silniční emulze  na silnici III/04818 Nový Jičín – Kojetín.

26.6.2014 Letošní soutěž o Nejhorší díru republiky má už stovky adeptů. Od malých silničních výtluků až po „tankodromy“, které aspirují na smutné prvenství. Na portál projektu Nadace pojišťovny Generali Výmoly.cz bylo od letošního dubna nahlášeno na 840 silničních výtluků, které trápí řidiče při jejich cestách po Česku. „V loňském roce se díky všímavým řidičům, kteří se do projektu zapojili, podařilo opravit téměř 1 300 rozbitých úseků. I ten nejhorší, kterým se loni stal takzvaný Tankodrom Smečno na Kladensku.  O rok dříve pak přiřkli hlasující prvenství silnici v obci Okřešice na Třebíčsku, o jejíž opravu usilovala obec několik let,“ doplňuje Jiří Cívka z Nadace pojišťovny Generali.