29.9.2014 Jednou z hlavních činností Správy silnic Moravskoslezského kraje je údržba komunikací v zimním období. Každoročně před zahájením zimní sezóny, která u silničářů začíná 1. listopadu a končí 31. března, probíhá důkladná příprava.

25.9.2014 Souvislé opravy silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji pokračují. Pro letošní rok rada kraje schválila finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč. V současné době již byla realizována oprava silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov a oprava silnice III/4456 Stránské – Jiříkov na Bruntálsku. Další plánovaná souvislá oprava v délce 3 km byla nyní ukončena v polovině září na silnici III/4697 a III/46611 v Ludgeřovicích na Opavsku, která byla spolufinancována obcí. 

 

15.9.2014  Hlavní činností Správy silnic Moravskoslezského kraje je zimní údržba, které se věnuje každoročně velká pozornost. Než přijde největší pracovní nápor pro silničáře, musí se předem řádně připravit.

 

10.9.2014  Možná jste si všimli, že při opravě silnice se používají frézy, které doslova seřežou starou a poškozenou vozovku. Stavební materiál vozovek, které mají značně poškozený kryt, málo únosné podkladové vrstvy a které potřebují prakticky výměnu krytových a podkladních vrstev, je možné vzhledem k vysokovýkonnému strojnímu zařízení recyklovat i na místě za studena.

 

8.9.2014 I když je silnice III/4673 Štítina – Háj u Opavy – Děhylov od letošních prázdnin již průjezdná, celá její rekonstrukce, která trvala přibližně tři měsíce byla ukončena koncem srpna a to podle časového harmonogramu výstavby.

 

2.9.2014  Další stavbou, která je financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, je rekonstrukce a modernizace silnice II/463 Stará Ves.  Řešeným územím je koridor silnice II/463 v délce cca 6,1 km od křižovatky se silnicí II/647 po hranice okresu Opava.

 

1.9.2014 Dnes uvedl ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace do funkce nového vedoucího střediska Karviná, Ing. Václava Hrachovinu. Ten doposud pracoval u organizace jako vedoucí provozního úseku střediska Karviná.

 

27.8.2014  Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace připravuje pořízení zametací nástavby pro celoroční účely provádění čištění (sběrem polétavého prachu) na komunikacích II. a III. tříd ve vybraných městech a obcích okresů Opava. Jedná se o automobilový nákladní podvozek s tzv. zametací nástavboupro zachycení jemného polétavého prachu.

 

22.8.2014 Na  sil. III/4596 v úseku délky cca 1400 m od obce Úblo po hranici okresu Opava byla pro souvislou opravu vozovky použita technologie dvouvrstvého nátěru, která zajistí zlepšení protismykových vlastností povrchu komunikace. I když úprava nezvyšuje únosnost vozovky, má značný vliv na prodloužení její životnosti.

 

20.8.2014 – V polovině srpna letošního roku byla na základě společné dohody s městem Vítkov zahájena oprava křižovatky silnic III/4428 ulice Wolkerova a III/4621 ulice Těchanovická v intravilánu města.

 

18.8.2014 Evropské peníze budou použity také na rekonstrukci a modernizaci silnic III/48411, III/4705, II/478 Frýdek-Místek-Paskov-Hrabová. Stavební práce, které byly zahájeny v květnu letošního roku, pokračují podle časového harmonogramu.

 

15.8.2014 Od konce července 2014 si mohou řidiči, projíždějící úsekem Petrovice ve Slezsku po hranice Olomouckého kraje v délce 3 952 m, užít nově rekonstruovanou a zmodernizovanou silnici II/457.

 

14.8.2014 Stavební stroje pracují také na ulici Bohumínská v Ostravě. Jedná se o silnice II/477 a II/647, které procházejí celkovou rekonstrukcí a modernizací v rámci projektu, financovaného z regionálního operačního programu „Silnice 2013 – IV.etapa“. Investorem stavby, s celkovými náklady ve výši cca 43,0 mil. Kč, je Moravskoslezský kraj.

 

12.8.2014 Od dnešního poledne mohou občané Orlové znovu využívat most ev. č. 470-008 přes báňskou vlečku na silnici II/470. Úplná uzávěra byla zrušena a silniční provoz obnoven.

 

8.8.2014  Další ukončenou rekonstrukcí silnice, která byla v těchto dnech předána opět do užívání, je silnice II/467 ulice Frýdecká v Třinci.

 

8.8.2014  Od příštího týdne bude provoz na silnici III/46611 a III/4697 v Ludgeřovicích u Ostravy částečně omezen z důvodu zahájené souvislé opravy.  Po dobu přibližně jednoho měsíce bude probíhat oprava komunikace v délce asi 3 km. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena světelnou signalizací.

 

7.8.2014 Řidiče, kteří budou v těchto dnech projíždět po silnici II/483 z Čeladné do Frenštátu pod Radhoštěm nebo zpět, čeká zdržení. V minulém týdnu zde byla zahájena rekonstrukce silnice, která potrvá do konce září letošního roku.

6.8.2014 I když největší nápor na vysprávky výtluků na vozovkách je po zimním období, Správa silnic v údržbě vozovek pokračuje i během letních měsíců a samozřejmě těsně před nástupem zimy.
5.8.2014 Další úsek páteřní dopravní sítě Moravskoslezského kraje se začal modernizovat. V úterý 5. srpna byla slavnostně zahájena dlouho očekávaná stavba přeložky silnice č. I/11 (obchvatu Třince), která zásadně odlehčí jihovýchodní větvi tzv. Slezského kříže – tedy automobilové dopravě mezi Českem, Polskem a Slovenskem. 
5.8.2014 Během tohoto týdne Správa silnic Moravskoslezského kraje rozběhne druhou letošní seč travního porostu kolem krajských komunikací.