29.10.2014 Další z finišujících staveb v tomto roce je rekonstrukce a modernizace silnic číslo III/48411, III/4705, II/478 z Frýdku-Místku přes Paskov do Hrabové.

27.10.2014 Také obyvatelé Jablunkova a Písku mohou od minulého týdne jezdit po novém povrchu silnice III/01149 Jablunkov – Písek. Úsek v délce 2,6 km byl opraven v rámci „Plánu souvislých oprav silnic II. a III. třídy na rok 2014“ Správy silnic Moravskoslezského kraje, ve kterém bylo na souvislejší opravy pro letošní rok připraveno 50 mil. Kč.  

24.10.2014 Tento týden se uskutečnila v Olomouci již 22. Silniční konference, konaná pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, ministra dopravy Antonína Prachaře, hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a 1. Náměstka primátora města Olomouce Ivo Vlacha.

21.10.2014  Dnes se uskutečnila v Clarion Congress Hotel Ostrava bussines snídaně, které se zúčastnil také ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm. Hlavním tématem byla bezpečnost v dopravní infrastruktuře našeho kraje.

21.10.2014 V současnosti zbývá nainstalovat zábradlí a položit dlažbu na propustcích a následně usadit žlaby kolem silnice III/45725 Slezské Rudoltice na Bruntálsku, která má už nyní nově položený povrch v délce necelých 1 700m. Obec požádala o opravu komunikace, aby obyvatelé osoblažského výběžku, při jízdě do Krnova, mohli využít zkratku přes polské území, která je podstatně kratší. 

20.10.2014 Do sbírky potravin, kterou letos již počtvrté pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě se poprvé připojila také krajská příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje.

17.10.2014 Zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se dočkali koncem srpna  také obyvatelé Šumbarku v Havířově, výstavbou nové okružní křižovatky ulic Ostravská, Těšínská, Anglická a U Závor.

16.10.2014 Teploty se pomalu snižují a příprava silničářů na zimu je v plném proudu. Do moravskoslezských hor, mrazivé a zimní počasí, může přijít mnohem dříve a s tím souvisí také dřívější zahájení zimní údržby. I když v kraji ještě finišují vysprávky a čištění silnic například v Jeseníkách v Sovinci a Horním Městě na Rýmařovsku začínají silničáři osazovat kolem silnic sněhové tyče.

13.10.2014 Koncem září byla uzavřena rámcová smlouva mezi Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Opava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb na území města Opavy a jeho okolí pro plánovací období 2014-2020.

13.10.2014  Také pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje se zapojili do Sbírky potravinové pomoci v rámci akcí Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. 

 

10.10.2014 Součástí příprav silničářů na zimní období je kontrola značek, které upozorňují na způsob údržby příslušné komunikace. Jedná se o úseky, které se v zimě neudržují, nebo se na jednotlivých úsecích mění způsob technologie posypu.

9.10.2014 Přes dva měsíce trvala souvislá oprava silnice III/01130 ulice Rolnická v úseku mezi ulicemi Pekařská a U Cukrovaru v Opavě. Náklady na stavbu ve výši 2,4 mil. Kč hradila Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace z finančních prostředků určených na souvislé opravy pro rok 2014.

7.10.2014 Nový technický postup rekonstrukce mostu ev. č. 4808-2 v obci Petřvald na Novojičínsku přes potok Trnávka musel zvolit zhotovitel, když po odkrytí zeminy u základu mostu byly zjištěny neshody s projektovou dokumentací. Oprava tak bude probíhat za úplné uzávěry, o které byli ihned informování starostové obcí Petřvald a Mošnov. Objízdná trasa je vedena po silnici I/58. 

7.10.2014 Do silničního provozu se zavádí nový prvek. Jsou jim přenosné výstražné prahy, které mohou být umístěny všude tam, kde dochází k omezení v dopravě, zejména na rychlostních směrově dělených komunikacích. Při jejich případném přejetí je řidič vibracemi a zvukem upozorněn na blížící se překážku.

6.10.2014 Čištění krajnic a příkopů, sečení trávy, instalace svodidel, údržba mostů a vysprávky komunikací, to je v současnosti hlavní činnost silničářů, kteří se snaží silnice připravit na zimu.

2.10.2014  Pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje v těchto týdnech dokončují plánované rekonstrukce propustků na silnicích II. a III. třídyv rámci celého kraje. Jedná se o menší stavby s délkou přemostění do 2 m, které slouží k přemostění potoků, otevřených kanálů nebo jen k odvedení srážkové vody. V letošním roce tak bude opraveno více než 40 těchto drobných objektů, jejichž náklady na jednu stavbu se pohybují od 200 tis. Kč do 1 600 tis. Kč.

2.10.2014 V druhé polovině září byla uvedena do provozu další rekonstruovaná a modernizovaná komunikace č. II/483 Frenštát pod Radhoštěm a Kunčice pod Ondřejníkem po začátek obce Čeladná na Frýdeckomístecku.

1.10.2014 V úterý 30. 9. 2014 v dopoledních hodinách byl opět vpuštěn provoz na most ev. č. 01125-1 na silnici III/01125 v obci Nové Sedlice.  Stavba mostu je v režimu předčasného užívání, přičemž dále pokračují dokončovací práce v korytě toku a okolí mostu. V místě stavby mostu bude po dobu předčasného užívání omezena rychlost na 30 km/h.

 

1.10.2014 Koncem září byl uveden do provozu nově zrekonstruovaný most ev. č. 48615-2 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí přes potok Machůvka v okrese Ostrava. Náklady na opravu ve výši cca 3,4 mil. Kč včetně DPH byly hrazeny z Mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje na rok 2014.

30.9.2014 Dnešním dnem byla zhotovitelem zahájena příprava rekonstrukce a modernizace sinice II/452 Bruntál – Mezina. Stavba bude následně pokračovat v roce 2015. Jedná se o úsek v délce 3 595 m, zbývajících 405 m bude řešeno opravou stávajícího povrchu. Investorem je Moravskoslezský kraj.