10.2.2015 Navazujeme na I. část našeho povídání o zimní údržbě silnic v Moravskoslezském kraji. Tentokrát se budeme věnovat středisku Nový Jičín, které je rozděleno na dvě cestmistrovství, a to cestmistrovství Nový Jičín a Odry. Třetí oblast okresu Nový Jičín, Bílovecko, udržuje celoročně místní dodavatelská firma.  Stejně tak silnici I/57 Nový Jičín – Valašské Meziříčí udržuje dodavatelská firma. Jedná se o pilotní projekt Ředitelství silnic a dálnic, kdy zimní údržbu silnic provádí firma vzešlá z výběrového řízení. Proto již druhým rokem situaci v zimě na silnici z Nového Jičína do Valašského Meziříčí nemůžeme ovlivnit.

6.2.2015 Zimní údržba komunikací se řídí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. Na jejichž základě jsou každoročně vytvářeny zásady zimní údržby na silniční síti Moravskoslezského kraje tzv. plán zimní údržby. I když plán zimní údržby platí pro všechna územní střediska stejně, každá oblast má však svá specifika.

30.1.2015  Stavba, která řeší výstavbu nové komunikace v průjezdu ostravské městské části Svinov, i přes zimní přerušení stavby, pokračuje. Jedná se o přeložku silnice III/4785 do nové trasy. Stávající komunikace prochází centrem Svinova, v hustě zastavěné části s obytnými domy, úřady, školami a dalšími provozovnami občanské vybavenosti. Nová komunikace by měla velkou dopravní zátěž s velkým podílem nákladní dopravy a tranzitní dopravy odklonit z centra městské části. Nová trasa bude v souběhu s tratí ČD.

29.1.2015  Silnice I/56 Ostravice – Bílá je stále pro kamiony a nákladní auta s přívěsem z preventivních důvodů uzavřená. Na silnice, která je udržována inertním posypem, neboť se v blízkosti nachází vodní dílo, je ujetá vrstva sněhu krytá posypem, ta však neumožňuje kamionům jízdu v kopcovitém terénu.

29.1.2015 I když byla stavba nové budovy cestmistrovství Rýmařov na Bruntálsku zkolaudována před závěrem minulého roku, 32 zaměstnanců se stěhuje do nových prostor v těchto dnech. Zaměstnanci Správy silnic v Rýmařově se tak konečně dočkali nových pracovních prostor, které nahradily ty staré, zcela nevyhovující.

27.1.2015  Uzávěra silnice I/56 Ostravice – Bílá bude pro kamiony a nákladní auta s přívěsem, z preventivních důvodů,  zatím prodloužena do zítřejších (28.1.2015) 15:00 hodin. Silnice je udržována inertním posypem, neboť se v blízkosti nachází vodní dílo a i malá vrstva ujetého sněhu může těžkým autům dělat v kopcovitém terénu problémy.

26.1.2015  Od dnešních 9:00 hodin do zítřejších 15:00 hodin je uzavřena silnice I/56 Ostravice – Bílá pro kamiony a nákladní auta s přívěsem. Silnice je udržována inertním posypem, neboť se v blízkosti nachází vodní dílo a i malá vrstva ujetého sněhu může těžkým autům dělat v kopcovitém terénu problémy.

13.1.2015  První týden letošního roku museli silničáři opět zasahovat.  Byl to, během zimního období 2014/2015, teprve druhý velký zásah, který se týkal celého území Moravskoslezského kraje.

22.12.2014 Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám, které jsou avizovány až do konce roku 2014 zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje plánují do konce roku opravit nebo doplnit kolem krajských komunikací kolem dvou kilometrů svodidel.

19.12.2014  Od dnešních ranních hodin byl spuštěn, v režimu předčasného užívání, silniční provoz přes most ev.č.477-039 v Bašce.  Stavba s celkovými náklady ve výši cca 27,1 mil. Kč, byla zahájena v dubnu 2014 a financována z regionálního operačního programu.

18.12.2014 Návštěvníci Pradědu, naší nejvyšší moravskoslezské hory, mají možnost také v zimním období využít účelovou komunikaci ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v úseku Hvězda – Ovčárna a navazujícího parkoviště Ovčárna. Výjezd je vždy v celou hodinu a sjezd vždy v ½ hodinu.

17.12.2014  Včera za účasti technicko-provozního náměstka Správy silnic Moravskoslezského kraje Milana Nováka a vedoucího střediska Bruntál Petra Haničince proběhla kolaudace nově vybudované správní budovy cestmistrovství Rýmařov na Bruntálsku. Zaměstnanci Správy silnic se konečně tak dočkali nových pracovních prostor, které nahradily ty staré, zcela nevyhovující.

17.12.2014 Díky dobrým klimatickým podmínkám pokračovaly stavební práce například na výstavbě úrovňového železničního přejezdu na silnici III/46816 ul. Drátovenská v Bohumíně. I když se ukončení celé stavby přepokládá na jaře 2015, od 22. 12. 2014 bude v provizorním režimu umožněn průjezd po novém železničním přejezdu autobusové dopravě, vozidlům integrovaného záchranného systému a Správě silnic Moravskoslezského kraje.

16.12.2014  Jednou ze staveb, které budou pokračovat v roce 2015, je rekonstrukce silnice č. III/01148 v Návsí včetně výstavby dvou nových mostů ev. č. 01148-4 a mostu na místní komunikaci. Rozsáhlá rekonstrukce byla zahájena v dubnu letošního roku a předpokládá se, že bude ukončena v polovině příštího.

15.12.2014 Rozhovor s ředitelem Správy silnic Moravskoslezského kraje Ing. Tomášem Böhmem

12.12.2014 V rámci mostního programu na rok 2014 byla provedena rekonstrukce mostů ev. č. 4429-3 v Klokočově a ev. č. 01125-1 v Nových Sedlicích na Opavsku.

11.12.2014 Na dnešním jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje byl schválen základní dokument, který mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území našeho kraje, tzv. Bílou knihu. Ta vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na krajské silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií. Osmá aktualizace Bíle knihy byla již v listopadu projednána a schválena Výborem pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a taktéž Investiční komisí.

10.12.2014 Během letošního roku Správa silnic Moravskoslezského kraje opravila nebo zcela rekonstruovala kolem čtyřiceti propustků. Další dokončenou rekonstrukci provedli zaměstnanci střediska Karviná na silnici II/4865 v Dolní Lutyni „u Neradu“.

9.12.2014 Během tohoto týdne budou ukončeny práce, včetně terénních úprav, na rekonstrukci propustku na silnici III/46610 Háj ve Slezsku - Velká Polom.