9.4.2015 Včera skončila prodloužená zimní pohotovost silničářů a od dnešního dne začíná letní pohotovost. Ta se drží pro zajištění bezpečnosti silničního provozu po dopravních nehodách, živelných pohromách, polomech a jiných nepředvídatelných událostech. V rámci letní pohotovosti budou operativně řešeny případné vzniklé problémy na silniční síti, zejména označení překážek silničního provozu přechodným dopravním značením. Likvidace následků, které snesou odkladu, budou prováděny neprodleně po jejím nahlášení a označení.

8.4.2015  Během  2. a 3. dubna 2015Správa silnic Moravskoslezského kraje úspěšně absolvovala 2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005. Auditoři provedli kontrolu shody systému řízení u SSMSK s kritérii stanovenými příslušnými předpisy a také uvedenými v dokumentaci integrovaného systému řízení u organizace, tentokrát na ředitelství v Ostravě a na středisku Karviná.  V roce 2016 čeká Správu silnic certifikační audit.

7.4.2015 - Vedení Moravskoslezského kraje stejně jako loni rozhodlo, že se v oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, budou častěji, než ukládá zákon, uklízet silnice. Byť to krajský rozpočet zatíží o 8 milionů korun.  

3.4.2015 Během dnešní noci museli silničáři Správy silnic Moravskoslezského kraje opět vyjet se sypacími vozy a radlicemi. Vrátila se zima. I když zimní pohotovost silničářů ze zákona končí 31. března, díky zimním klimatickým podmínkám byla rozhodnutím Ministerstva dopravy pohotovost prodloužená zatím do 8. dubna 2015.  V průběhu noci a dnešního rána tak bylo na silnicích v Moravskoslezském kraji okolo šedesáti sypačů.

1.4.2015  S ohledem na klimatické podmínky a z nich plynoucí zvýšený výskyt problémů ve sjízdnosti a nepříznivou předpověď počasí pro  následující období se zimní pohotovost  silničářů na celém území České republiky, a tedy i moravskoslezských silničářů, na základě rozhodnutí Ministesrtva dopravy, prodlužuje do 8. 4. 2015. Zvýšená pozornost je soustředěna hlavně na střediska krajských silničářů v horských oblastech.

1.4.2015 V letošním roce v rámci mostního programu Správa silnic Moravskoslezského kraje plánuje rekonstrukci nebo opravu u celkem 25 mostů či opěrných zdí s předpokládanými náklady ve výši přibližně 200 mil. Kč. Během měsíce dubna 2015 bude zahájeno 9 staveb. Délka realizace a omezení silničního provozu jsou odvislé od způsobu a náročnosti opravy.

27.3.2015  Pět měsíců zimní pohotovosti silničářů skončí v úterý 31. března a na krajské silnice vyjedou všechna čistící auta Správy silnic Moravskoslezského kraje.   V současnosti mají silničáři na celém území našeho regionu k dispozici celkem 14 čistících strojů, a to 4 jednoúčelové samosběry včetně dvou nových zametačů pořízených z dotací Státního fondu životního prostředí (SFŽP), které jsou v provozu na Opavsku, Karvinsku a Frýdeckomístecku a 10 vozidel s vyměnitelnou čisticí nástavbou, kdy se z nich v zimním období stanou opět sypače.

23.3.2015  Vzhledem k tomu, že dnes jsme se zřejmě probudili, dle předpovědi počasí, do posledního silně mrazivého rána v zimním období 2014/2015, začínáme s intenzivní přípravou na letní údržbu silnic. Během následujících dnů se v našem kraji na cestách objeví samosběry a čistící vozidla a po rozjezdu obaloven se začnou opravovat výtluky, které se dosud opravovaly studenou směsí.

20.3.2015 Náklady za zimní údržbu silnic v Moravskoslezském kraji nejsou úplné, neboť zima pro silničáře končí 31. 3. 2015. Podle předpovědi počasí však zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo jarní počasí dramaticky změnit. Účet za zimní období říjen 2014 až únor 2015 je ve výši 140 mil. Kč. 

16.3.2015  Podle předpovědi počasí to vypadá, že zima ustoupila a silničáři se mohou pustit do údržby krajských silnic poškozených po zimním období. Než se tak stane, musí se silnice nejprve vyčistit. I když zimní období oficiálně končí 31. března už nyní vozidla Správy silnic začínají postupně čistit krajské komunikace.

13.3.2015  Zima pomalu ustupuje a silničáři Správy silnic Moravskoslezského kraje se začínají připravovat na letní údržbu. V rámci náhradních prací, které se provádějí právě v době zimní pohotovosti, která skončí 31. března, se kácejí a ořezávají staré, uschlé stromy. Na tyto práce mají čas jen do konce března, kdy skončí období vegetačního klidu. Aby se podařilo udělat vše podstatné, dohodli se silničáři s hasiči na spolupráci. 

11.3.2015 Vzhledem k velmi nepravděpodobnému vývoji počasí se spadem sněhu a silným větrem v následujícím období v nižších a středních polohách takového rozsahu, že dojde k tvorbě sněhových jazyků nebo závějí, střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje zahajují plošně svoz zásněžek a sněhových tyčí. Svoz zásněžek probíhá nejen podél silnic II. a III. tříd, ale také po dohodě s Ředitelstvím silnic dálnic ČR kolem silnic I. tříd.

9.3.2015 I když klimatické podmínky těchto dnů připomínají jaro, silničáři musí ze zákona držet zimní pohotovost až do konce března. „Ráz počasí je v tomto období proměnlivý, a proto musíme být stále připraveni na sněhové přeháňky, které nás čekají například v závěru tohoto týdne, nebo na nízké ranní teploty, kdy mohou některé úseky silnic namrzat,“ vysvětlil technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák. „Podle předpovědi počasí vyhlašujeme stupně pohotovosti pro jednotlivých šest oblastí našeho kraje,“ doplnil Milan Novák.

5.3.2015  Poslední středisko, které se Vám pokusíme představit má cekem 6 okruhů a zajišťuje zimní údržbu silnic ve statutárním městě Ostrava prostřednictvím akciové společnosti Ostravské komunikace. Jedná se o silnice II. a III. třídy, neboť údržbu silnic I. tříd si jejich správce, což je ŘSD ČR, zajišťuje prostřednictvím OK, a.s. samostatně.

26.2.2015  Když se z Beskydské části našeho kraje přesuneme do Jeseníků, narazíme na silničáře střediska Bruntál. To je rozděleno na čtyři cestmistrovství, které postupně navštívíme. Nejvzdálenější je cestmistrovství Jidřichov, které udržuje vesměs silnice II. a III. třídy a jeden 14 km dlouhý úsek silnice I. třídy Město Albrechtice – Bartultovice.

24.2.2015  Dnes na krajském úřadu proběhlo 18. jednání výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje v čele s jeho předsedou Jaroslavem Kalou, kterého se zúčastnil náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostření Daniel Havlík.

23.2.2015  Moravskoslezský kraj by měl letos získat finance na opravu silnic II. a III. tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Z částky 4,4 miliardy korun, kterou Ministerstvo dopravy rozdělí mezi kraje podle délky komunikací, obdrží Moravskoslezský kraj přes 247 milionů korun. Z rozpočtu kraje pak bude ještě na souvislé opravy krajských komunikací použito dalších 47 milionů korun.

19.2.2015  Projekt Výmoly.cz vznikl počátkem roku 2011 a za dobu jeho trvání si již vydobyl mezi silničáři i řidiči dobré jméno.  Internetová komunikace mezi správci silnic a jejich uživateli se ještě rozšířila o mobilní aplikaci, která monitoring problémových míst, děr a výtluků řidičům usnadnila.

17.2.2015 V další části našeho povídání o zimní údržběse budeme věnovat středisku Karviná. Oblast v podhůří Beskyd ve výšce 220 n. m. je poznamenána důlní činností, která je patrná nejen na krajině, ale i na cestách. V dobách, kdy byla těžba uhlí na vrcholu, se v této lokalitě stavěly přístupové cesty, které musely zvládnout nápor silniční dopravy. Proto se na Karvinsku z velké části nyní jezdí po komunikacích se čtyřmi jízdními pruhy, které samozřejmě zvyšují nároky na jakoukoli údržbu.

13.2.2015 V třetí části našeho exkurzu mezi silničáře se budeme věnovat středisku Frýdek – Místek, které udržuje komunikace v oblasti Beskyd. Vzhledem k tomu, že se jedná o turisticky hojně navštěvovanou oblast, je zde potřeba věnovat také velkou pozornost silnicím před víkendovým náporem turistů.