15.7.2015Moravskoslezský kraj letos získal na opravy krajských komunikací ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 247 milionů korun. Z rozpočtu kraje je pro rok 2015 připraveno dalších 47 milionů korun. To znamená, že kromě velkých rekonstrukčních silničních staveb financovaných z EU, které byly zahájeny v jarních měsících a některé jsou již hotovy, se do konce tohoto roku ještě provedou opravy povrchů silnic II. a III. třídy za celkem 294 mil. Kč.
13.7.2015 Letní údržbové práce na krajských silnicích pokračují také na Frýdeckomístecku. V těchto dnech se dokončuje první letošní seč trávy a seřezávají se krajnice.
8.7.2015 Bouřka, která se okresem Karviná přehnala kolem páté hodiny ranní dne 8.7.2015 polámala mnoho stromů, největší sílu ukázala v obci Závada u Petrovic u Karviné na silnici III/46810, kde vyvrátila 2 vzrostlé lípy i s kořeny.
7.7.2015 V pátek 26. 6. 2015 byla ukončena rekonstrukce a modernizace silnice č. III/4688 v celkové délce 4140m ve stávající trase, jejímž hlavním smyslem bylo zvýšení únosnosti vozovky při existujícím nárůstu dopravní zátěže.
3.7.2015Komplikace řidičům přinese oprava jedné z nejfrekventovanějších cest v Ostravě - Mariánskohorské ulice. Rekonstrukce a modernizace této komunikace včetně rušné křižovatky s ulicí 28. října a ulice Opavské začne v úterý 7. července a potrvá do půlky září. Uskuteční se ve třech etapách.
3.7.2015 Přístupová komunikace, kterou návštěvníci Jeseníků hojně využívají jak v létě, tak také v zimě se v těchto dnech čistí.
3.7.2015 Na území celého kraje probíhá rozsáhla stavební činnost na silnicích. Kromě rekonstrukcí a oprav komunikací Správa silnic Moravskoslezského kraje provádí běžnou letní údržbu, která spočívá hlavně ve strojovém i ručním sečení travního porostu kolem cest, vysprávek výtluků nebo čištění příkop.
1.7.2015 Odstranění bodových závad, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zlepšení dopravní situace a dopravní obslužnosti v regionu, zkrácení jízdní doby a vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj, bylo cílem rozsáhlé rekonstrukce silnice číslo II/462 mezi Vítkovem a Větřkovicemi, která je od dnešního dne zprovozněna.
29.6.2015 V pátek 26. 6. 2015 byla ukončena rekonstrukce a modernizace silnice č. III/4688 v celkové délce 4140m ve stávající trase, jejímž hlavním smyslem bylo zvýšení únosnosti vozovky při existujícím nárůstu dopravní zátěže.
24.6.2015 Rozsáhlá výstavba dvou nových mostů v Návsí u Jablunkova, ev. č. 01148-4 přes řeku Olši a nového mostu na místní komunikaci, je ukončená. Stavba, která byla zahájena v dubnu roku 2014 s celkovými náklady ve výši 92 mil. Kč, financovaná z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, zahrnovala také celkovou rekonstrukci silnice č. III/01148 ve stávajícím šířkovém a směrovém uspořádání v délce 1976m.
22.6.2015  Upozorňujeme na prodloužení provádění stavebních prací na stavbě silnice č. II/452 Bruntál – Mezina. Prodloužení termínu dokončení stavby je způsobeno zjištěním dvou pramenišť vody, existence neevidované kanalizace a kanalizačních přípojek. Tato zjištění mají vliv na zdárný průběh stavby. Předpokládaný termín dokončení stavby 08/2015.
10.6.2015Stavba financována z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko „Rekonstrukce a modernizace silnice II/465 Horní Lhota – Zátiší“, která byla zahájena 28.4.2015, byla dle harmonogramu této stavby ukončena 23.5.2015.

1.6.2015  Od soboty 30. 5. 2015 byl umožněn běžný provoz v rámci povolení „předčasného užívání stavby“ po silnici č. III/46816 ulice Drátovenská v Bohumíně.

27.5.2015  V pondělí 1. června 2015 bude zahájena rekonstrukce a modernizace silnice III/01137 Petřkovice - Bobrovníky v souvislé délce 5840 m mezi křižovatkou se silnici I/56 ulice Hlučínská a hranicí katastrálního území Hošťalkovice a Bobrovníky. Stavba s předpokládanými náklady ve výši 28,2 mil. Kč vč. DPH, která je realizována v rámci projektu financovaného z regionálního operačního programu, by měla být ukončena v závislosti na klimatických podmínkách ve čtvrtek 2. 7. 2015.
19.5.2015 O tom, že se technologie údržby silnic stále zlepšuje a přibývá více možností zjišťování jak správně zvolit způsob opravy komunikace, se přesvědčili technicko-správní zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje na semináři, který pro ně připravila zkušební laboratoř.
13.5.2015 – Členové výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje i členové investiční komise rady kraje pravidelně jednou ročně absolvují prohlídku realizovaných i připravovaných silničních staveb v našem regionu. Letošní výjezdní porada se tak uskutečnila na Frýdeckomístecku.
6.5.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje v současnosti provádí na silnicích II. a III. tříd dočišťování silnic po zimním období. I když na většině krajských komunikací je uklizeno, čistí se hlavně úseky ve vyšších polohách, kde zimní podmínky trvaly až do letošního dubna. Tento týden bude také zahájen I. cyklus nadlimitního čištění.
30.4.2015 Pro návštěvníky Pradědu, kteří využívají účelovou komunikaci, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v úseku Hvězda – Ovčárna a navazujícího parkoviště Ovčárna, začíná letní regulace. Základním pravidlem je, že výjezd aut je vždy v celou hodinu a sjezd pokaždé v ½ hodinu.
21.4.2015 V současnosti finišují práce na čištění krajských silnic od kamení a nečistot vzniklých v průběhu zimní údržby. Správa silnic bude mít vše vyčištěno do poloviny května, a proto můžeme vidět čistící auta i v odpoledních hodinách. Výjimkou budou horské oblasti, kde s ohledem na déletrvající zimní období bude dočištění silnic trvat přiměřeně déle.
15.4.2015 - Dnes startuje za podpory Nadace pojišťovny Generali nový ročník ankety Nejhorší díra republiky, kterou již popáté vyhlašuje projekt Výmoly.cz. Prostřednictvím stejnojmenného portálu mohou sami motoristé celoročně monitorovat aktuální stav silničních tahů v České republice a za pomoci mobilní aplikace a webu upozorňovat na silniční úseky, které je trápí.Do 27. července letošního roku mohou na portále Výmoly.cz hlasovat o Nejhorší díru republiky – nejhorší silniční výtluk.