18.9.2015  Ve středu 9. září zahájilo středisko Opava Správy silnic Moravskoslezského kraje práce na rekonstrukci silničního propustku v km 1,000 v Budišovicích na silnici III/4652. Důvodem rekonstrukce byl špatný stavebně-technický stav propustku.
18.9.2015 Po pěti měsících stavebních prací na silnici III/46812 mají v obci Dolní Lutyně na Karvinsku také nově opravený most ev. č. 46812-6 přes Zbytkový potok.
11.9.2015 Opravy povrchů vozovek krajských komunikací pokračují. Necelých 300 mil. Kč musí být prostavěno do letošního podzimu. V současnosti jsou již podepsány všechny smlouvy se zhotoviteli a jsou známy termíny zahájení staveb, které jsou však také závislé hlavně na vhodné klimatické podmínky.
10.9.2015  Motoristé, projíždějící Ostravou, mohou od zítřejších šesti hodin (11. 9.) jezdit po kvalitnější komunikaci. Končí rekonstrukce a modernizace jedné z nejfrekventovanějších cest v krajském městě – Mariánskohorské ulice, včetně rušné křižovatky s ulicí 28. října a ulice Opavské.
9.9.2015 V Komárově byla uvedena do provozu nově zrekonstruovaná křižovatka silnic III/4661 a III/4662. Hlavním důvodem rekonstrukce bylo, vzhledem k dopravní zátěži a pohybu chodců, nevyhovující směrové i výškové  uspořádání.  Původní křižovatka byla nepřehledná, nedostatečně široká a chyběly chodníky. Úpravou křižovatky by rovněž mělo dojít ke snížení hodnot hluku.
3.9.2015 Starý most z roku 1955 ve Vrbnu pod Pradědem – Mnichově ev. č. 44520-1 se dočkal celkové rekonstrukce a po čtyřech měsících stavebních prací je opět v provozu.
3.9.2015 Prázdninové měsíce silničáři Moravskoslezského kraje každoročně využívají, kromě letních prací, k přípravě na zimní období. Hlavní činnost spočívá ve zpracování aktuálního plánu zimní údržby, do kterého jsou zapracovány zkušenosti z předešlého zimního období a v návozu posypových materiálů do jednotlivých skladů po celém našem regionu.
2.9.2015 Po dvouletém úsilí spouští tým geografů Ostravské univerzity a nevládní organizace Arnika novou mapu a databázi 992 moravských a slezský alejí a stromořadí. Zájemci v ní najdou údaje například o tom, jaké stromy v alejích rostou, jak jsou staré a jaký je jejich zdravotní stav. Informace pomohou nejen silničářům a úředníkům, praktický význam mají už teď i pro turisty – v podobě zbrusu nového průvodce s tipy na výlety, které vedou právě alejemi.
31.8.2015 Rekonstrukce opěrné a zárubní zdi na silnici č. II/443 Staré Těchanovice – Zálužné jejíž součástí jsou i stavby modernizace mostu ev. č. 443-053 v Zálužné a rekonstrukce silnice č. II/443 v Zálužné i  silnice č. III/4621 v Nových Těchanovicích – Zálužné a taktéž silnice č. III/4426 v Čermné ve Slezsku - Nové Těchanovice je po 120 dnech dokončená.
25.8.2015 I když suché počasí zpomalilo růst travní zeleně, na některých místech vzrostlá a suchá tráva začíná vadit ve výhledu řidičům. To je důvod k zahájení druhé letošní seče, kterou v těchto dnech započali pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje.
20.8.2015 Nově opravený více než dvou kilometrový úsek silnice třetí třídy mají obyvatelé v Tyře. Náklady na stavbu, která probíhala za částečné uzávěry silnice č. III/4681 v období od 20. července do 18. srpna 2015, byly financovány z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) ve výši cca 6,6 mil. Kč.
14.8.2015 Až do podzimu budou probíhat souvislé opravy úseků silnic II. a III. tříd po celém našem kraji. V příštím týdnu se rozjede hned pět dalších silničních staveb. Bude se jednat zejména o výměnu povrchu, ve většině případů za částečného omezení silničního provozu.
12.8.2015 Koncem července letošního roku byl uveden do provozu nově zrekonstruovaný most přes potok Čermná za Vítkovem na Opavsku ev. č. 442-022. Stavba, která probíhala za úplné uzávěry silničního provozu a spojení s druhým břehem zajišťovala provizorní komunikace a lávka pro pěší a cyklisty, byla ukončena o 14 dnů dříve oproti časovému harmonogramu.
10.8.2015 Další stavbou, která byla financována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko je rekonstrukce mostu ev. č. 44331-3 Pilný Mlýn včetně přilehlé komunikace č. III/44331 Litultovice - Lhotka u Litultovic – Moravice na Opavsku.

7.8.2015 Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 ulice Mariánskohorská se dostává do druhé etapy realizace. V současnosti je již zprovozněn úsek ulice Mariánskohorské směrem z Poruby do centra, což umožní průjezd řidičům jedoucím z Výškovic a Zábřehu do centra města.  Od soboty 8. srpna 2015 začne druhá etapa stavebních prací, která se dotkne ulice Mariánskohorské ve směru z centra Ostravy do Poruby.

5.8.2015  Po nových mostech v Návsí u Jablunkova a Pilném Mlýně, které se Moravskoslezskému kraji podařilo v letních měsících uvést do provozu, mohou řidiči jezdit po dalším moderním mostu mezi obcemi Bolatice a Chuchelná. Stavbu přes železniční trať tvoří tubus, sestavený z plátů vlnitého plechu s průměrem 11 metrů.
31.7.2015  V rámci projektu financovaného z Regionálního operačního programu „Silnice 2015 – 7 staveb“ byla od 15. června 2015 do 9. července 2015 zrealizována stavba „Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Havířov - obchvat TIR“. Finanční náklady na stavbu, která trvala 25 dní, byly ve výši 23,5 mil. Kč.
22.7.2015 Opravena silnice přes Valšovský žleb na Šternberk v Olomouckém kraji již umožňuje průjezd po nově zrekonstruované komunikaci Moravskoslezského kraje č.II/449 Rýmařov-Ondřejov na Bruntálsku.
20.7.2015 Letošní stavební sezóna na silnicích v Moravskoslezském kraji je mimořádná. Dnešním dnem začínají také stavební práce na krajských komunikacích, které budou hrazeny jednak ze Státního fondu dopravní infrastruktury a jednak z rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši 294 milionů korun. Do konce tohoto roku tak budou realizovány ve většině případů výměny povrchů po celém našem regionu.
17.7.2015 Rekonstrukce a modernizace komunikace č. II/486 Krmelín - Brušperk – Fryčovice v km 1,580-6,675, která byla zahájena začátkem dubna letošního roku je již v provozu.