23.10.2015   V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko byla nově rekonstruována silnice č. II/452 mezi Bruntálem a Mezinou na Bruntálsku. Náklady na stavební práce, které byly zahájeny na podzim roku 2014 a ukončeny v říjnu letošního roku, jsou ve výši cca 49 mil. Kč vč. DPH.

22.10.2015  Pro letošní rok se plánované souvislé opravy krajských silnic dostávají do závěrečné fáze. Z celkových 45 úseků silnic II. a III. třídy, které představují přibližně 70 km komunikací, se stavební stroje v současnosti pohybují na jedenácti úsecích.

20.10.2014  Také zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje se zapojili do Sbírky potravinové pomoci v rámci akcí Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. 

20.10.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.

16.10.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.
15.10.2015  Silnice č. II/474 z Jablunkova do Mostů u Jablunkova prošla rozsáhlou rekonstrukcí v délce 7 145m. Součástí stavebních prací byla úprava sjezdů, křižovatek a autobusových zálivů. Oprava komunikace, která plní nezastupitelnou roli v dopravní obsluze obce Mosty u Jablunkova a po níž je vedena také regionální autobusová doprava, probíhala od července do října letošního roku.
15.10.2015 Po třech měsících začaly pěším, cyklistům i motoristům sloužit v Krnově na ulici Čsl. Armády dva nově zrekonstruované mosty a opravená silnice mezi křižovatkami ulic Revoluční a Chářovská. Hotové dílo za zhruba 17 milionů korun dnes (15. 10.) slavnostně uvedli do provozu zástupci Moravskoslezského kraje, Krnova a zhotovitele – firmy JHP spol. s r.o.
V úterý 13. října 2015 byl slavnostně zprovozněn nový úsek silnice I/11 z Mokrých Lazců na Opavsku do Ostravy. Přejezd z moravskoslezské metropole do Opavy se tak zkrátí o několik minut.
14.10.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.
12.10.2015 Motoristé, cestující mezi Ostravou a Opavou, se po mnoha letech volání po kvalitní a rychlé spojnici mezi těmito městy konečně dočkali. Od zítřka (13. 10.) budou moci v tomto úseku jezdit po nové silnici. Do provozu bude totiž slavnostně uvedena stavba s názvem Silnice I/11, Mokré Lazce - hranice okresu Opava, Ostrava. Změny čekají i cestující veřejnou linkovou dopravou.
12.10.2015 Jednou z oprav, které se v letošním roce realizovaly na Bruntálsku je souvislá oprava na silnici č. III/4583 v Čakové. Necelý dvoukilometrový úsek silnice se opravoval od srpna do začátku října letošního roku s finančními náklady ve výši cca 6 mil. Kč včetně DPH, které byly hrazeny z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.  
8.10.2015 Do konce října by měla být, až na výjimky, většina plánovaných souvislých oprav krajských silnic dokončena. Jedná se celkem o 45 oprav, které spočívají ve výměně povrchu komunikace. Celkové náklady, které jsou hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje a dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, by měly přesáhnout 300 mil. Kč.
7.10.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.
6.10.2015 Ve Starých Purkarticích je zprovozněn nový most přes Kobylí potok. Ten původní byl vystavěn v roce 1975 a pro svůj velmi špatný stavebně technický stav, nevyhovující konstrukcí a nízkou zatížitelnost musel být rekonstruován.
5.10.2015 Rekonstrukce mostu v Morávce, který se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a v ochranném pásmu vodního zdroje Morávka byla na přelomu srpna a září letošního roku ukončena. Stavba na silnici č. III/4774 byla realizována v náročném horském terénu od dubna roku 2014 do září 2015 s celkovými finančními náklady ve výši necelých 60 mil. Kč včetně DPH. Jedná se o jeden z nejdelších mostů našeho kraje s celkovou délkou 399,30 m a šířkou 9 m. Dvacetipolový most z prefabrikovaných KA-nosníků má délku přemostění 392,83 m s výškou mostu nad terénem, která je proměnná od 1,0 do 5,0 m.
1.10.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.
30.9.2015 Na ulici Plzeňská v Ostravě se už od 25. 9. 2015 jezdí po novém protihlukovém povrchu. Protihlukové opatření, které spočívá v položení obrusné vrstvy ve formě speciálního protihlukového asfaltového koberce tak pomůže hlavně snížit hlučnost frekventované silnice č. II/647.
30.9.2015Silnice u Dolu František v Horní Suché na Karvinsku má nový povrch. V průběhu září byla, s nákladem 11 mil. Kč z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), opravena krajská komunikace č. II/474 vedoucí do průmyslové zóny „František“ v centru obce Horní Suché.

29.9.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.

23.9.2015 V Krasově na Bruntálsku je v provozu nově zrekonstruovaný most přes vodní tok Krasovka. Původní konstrukce z roku 1984 byla ve velmi špatném stavebně technickém stavu a při zvýšeném průtoku malý mostní otvor nepřevedl dostatečné množství vody.