12.1.2016 Zimní období se pro silničáře přehouplo do své druhé poloviny. Zatím co pracovníci provozních úseků Správy silnic mají plné ruce práce se zajištěním sjízdnosti krajských silnic, na technických úsecích probíhá již příprava na nadcházející stavební sezónu. V současnosti jsou pro rok 2016 připraveny a radou kraje schváleny rekonstrukce mostů, opěrných zdí, propustků a ostatních součástí silnic. Jedná se o 19 staveb „Mostního programu“ na silnicích II. a III. třídy v rámci celého Moravskoslezského kraje s odhadovanými náklady ve výši 150 mil. Kč.
4.1.2016 S příchodem roku 2016, přišla do Moravskoslezského kraje také zima. Na Nový rok měli silničáři, v zimním období 2015/2016, první větší zásah, kdy na silnice celého regionu vyjely všechny sypače.
21.12.2015 Letošní stavební sezóna na silnicích byla mimořádná. Na to, jak ji zvládli silničáři Správy silnic Moravskoslezského kraje, jsme se zeptali ředitele Tomáše Böhma.
11.12.2015 Když se podíváme z okna, na zimu to opravdu nevypadá. V našem kraji je v současnosti drobná pokrývka sněhu jen ve vyšších polohách v Beskydech a Jeseníkách. To však neznamená, že mají silničáři volno. Od začátku listopadu drží nepřetržitě pohotovost na všech cestmistrovtstvích a na všech směnách provádí potřebné údržbové práce.
17.12.2015  Na dnešním jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje byla schválena devátá aktualizace tzv. „Bílé knihy“, která obsahuje seznam investičních staveb a investičních záměrů dle požadavků silničářů, jednotlivých měst a obcí našeho regionu a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na krajské silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií.
8.12.2015 Užitečná se ukázala spolupráce, zahájená v loňském roce, s hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje při provádění kácení a ořezech stromů kolem krajských komunikací.
7.12.2015 Informace o tom, že letošní stavební sezóna byla velmi náročná zazněly již mnohokrát, to co je však potřeba ještě dodat je poděkování všem zaměstnancům Správy silnic, zhotovitelům, projektantům i dozorům staveb, konstatoval ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.
3.12.2015 V rámci souvislých oprav silnic II. a III. třídy byl koncem listopadu zprovozněn úsek silnice č. II/469, ulice 17. listopadu v Děhylově. Skončila tak úplná uzavírka předmětného úseku této komunikace, na kterém byla provedena pokládka asfaltového povrchu, dosypání nezpevněných částí komunikace, instalace ocelových silničních svodidel, zřízení směrových sloupků a ořezy silničního stromoví v průjezdním profilu komunikace.
4.12.2015 Mimořádně náročná letošní stavební sezóna skončila. Na krajských silnicích se již nyní realizují drobné dokončující práce, které se mohou provádět v těchto klimatických podmínkách. V roce 2015 bylo celkem dokončeno 95 staveb, které byly financovaný z různých zdrojů.
2.12.2015Souvislou silniční opravou prošel necelé dva kilometry dlouhý úsek cesty přes městský obvod Petřkovice do Ludgeřovic. Šlo o jednu z posledních souvislých silničních oprav tohoto roku. Stavební práce probíhaly ve spolupráci s obvodem Ostrava – Petřkovice, který měl na starosti opravu chodníku, rekonstrukci vodovodu i kanalizace.
2.12.2015 Prodloužená Bílovecká je hotova. Práce na zhruba jeden a půl kilometru dlouhé spojnici k dálnici D1 odstartovaly v říjnu roku 2013. Stavba, která ulehčí život řidičům i obyvatelům městské části Ostravy-Svinova, si vyžádala kolem sta milionů korun.

26.11.2015 Na komunikaci č. III/48410 mezi Lhotkou a Metylovicemi byly nově postaveny  dva mosty s ev. č. 48410-3 a 48410-4 s náklady ve výši 3,3 a 3,2 mil. Kč vč. DPH, financované z „Mostního programu 2015“ Správy silnic Moravskoslezského kraje.

16.11.2015 Na staré silnici I/11 v úseku Hrabyňského kopec je nainstalována v obou směrech nová dopravní značka „Zimní výbava“. Jedná se o úsek komunikace, kterou nahradila nově vybudovaná trasa silnice I/11, která je nyní hlavní spojnicí mezi Ostravou a Opavou.

12.11.2015 Rekonstruované silnice, opravené mosty, protihluková opatření, okružní křižovatka. To vše se letos podařilo vylepšit na cestách v Moravskoslezském kraji. Na opravy komunikací letos kraj obdržel 247 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), z evropských peněz se mu podařilo získat přes miliardu korun. Dalších 47 milionů plynulo z rozpočtu kraje.

12.11.2015 Ve skladech Správy silnic Moravskoslezského kraje(SSMSK) v regionu je navezeno přes 30 tisíc tun soli, 450 m3 solanky a 55 tisíc tun inertního posypu na zajištění sjízdnosti cest v zimním období. SSMSK udržuje v regionu 3542 kilometrů silnic, z toho 900 kilometrů v prvním pořadí důležitosti, 1 050 kilometrů silnic v II. pořadí a 1 423 kilometrů silnic ve třetím pořadí časového plánu. V Moravskoslezském kraji je 169 kilometrů silnic, které se v zimě neudržují. Údržba krajských silnic v regionu si minulou zimu vyžádala 177 milionů korun.
5.11.2015 Ve středu 4. listopadu se konala již po devatenácté mezinárodní konference TRANSPORT 20015, které se zúčastnil také ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.
4.11.2015 Prvním listopadem začalo pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, stejně jako v jiných krajích, zimní období. Silničáři v našem kraji zatím zimní techniku nemuseli použít. Ta je připravena k výjezdu včetně proškolených řidičů, kteří v těchto dnech drží pohotovost hlavně v nočních a ranních hodinách, kdy mohou silnice a hlavně mostní objekty na nich namrzat.
30.10.2015  Zvýšení bezpečnosti pro pěší a plynulý silniční provoz, to byly hlavní důvody pro výstavbu nové okružní křižovatky ve Slezské Ostravě, který propojuje ulice Michálkovická, Hladnovská a Keltičkova. Dnešním dnem bude nový kruhový objezd za 26,8 mil. Kč včetně DPH uveden do provozu.
28.10.2015 Přes tisíc návštěvníků letos (28. 10.) navštívilo Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Stejně jako loni na ně čekala prohlídka reprezentativních prostor, diskuse s politiky, zábava i poučení. Podívat se přišli senioři, studenti i rodiče s dětmi.  Nejmladším návštěvníkem byla osmitýdenní Nela.