10.3.2016 Počasí spíše podzimního rázu umožňuje silničářům provádět náhradní práce. Vzhledem k tomu, že se už nepředpokládá návrat tuhé zimy, začínají se rozbíhat přípravné letní práce. V těchto dnech byl zahájen sběr zásněžek a sněhových tyčí, a to nejprve na silnicích nižších tříd. Postupně se začíná mapovat množství výtluků, které se objevují vždy po otepleních. Podle prvních odhadů a ve srovnání s posledními pěti lety, se dá říci, že výtluků je poměrně málo.

9.3.2016 Situace v oblasti stavu mostů na silnicích II. a III. tříd v našem kraji se stále zlepšuje. Podle srovnání let 2011 až 2016 je viditelný pozitivní trend.

8.3.2016 Podle předpovědi počasí zřejmě k výraznému sněžení už během tohoto zimního období nedojde. Proto silničáři v těchto dnech zahájí sběr zásněžek, kterých je v našem kraji instalováno celkem 45 km.
7.3.2016 Moravskoslezský kraj vlastní celkem 1117 mostů, které každý rok podstupují kontroly, základní údržbu a dle harmonogramů také hlavní nebo mimořádné prohlídky mostů. Průměrná známka mostů na silnicích II. a III. třídy k 1. 1. 2016 je 3,04.
2.3.2016 Ve srovnání s celým  průběhem tohoto zimního období můžeme konstatovat, že sněžení, které začalo v Moravskoslezském kraji  1. března patři k těm nejvydatnějším atakům letošní zimy.
1.3.2016 Aktuální situace na silnicích v Moravskoslezském kraji po celodenním sněžení není nikterak dramatická. Během dnešního dne napadlo v Jeseníkách do 10 cm nového sněhu, v Beskydech silničáři zaznamenali novou sněhovou nadílku do 15 cm.
29.2.2016 Správa silnic, stejně jako všechny příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, postupně přešla k jednotnému vizuálnímu stylu, jehož cílem je posílení společné identity kraje a jim zřizovaných a založených organizací.
19.2.2016 Správa silnic Moravskoslezského kraje zkouší nový, finančně méně náročný, druh směrových sloupků, ve kterých je zabudována vysunovatelná sněhová tyč.
17.2.2016 Moravskoslezský kraj uveřejnil novou mapu našeho regionu, na které jsou zaznamenány stavby realizované od roku 2014. Pro označení silničních staveb bylo zvoleno modré kolečko.
11.2.2016 Během dnešního dne se klimatické podmínky zlepšily natolik, že mohla být silnice č. I/56 Ostravice – Bílá opět znovu otevřena pro kamiony a nákladní auta s přívěsem.  
11.2.2016 Zima se svými výkyvy počasí umožňuje i ve výše položených oblastech, jako je Rýmařovsko, provádět kromě zimní údržby i jiné potřebné činnosti. Dny bez sněžení využívají rýmařovští silničáři k čištěním příkopů podél silnic.

10.2.2016 Silnice I/56 Ostravice – Bílá je od dnešního dne tj. 10. 2. 2016 od 12:00 hod.  do odvolání pro kamiony a nákladní auta s přívěsem z preventivních důvodů uzavřená. Na silnici, která je udržována inertním posypem, neboť se v blízkosti nachází vodní dílo, je rozbředlá vrstva sněhu krytá posypem, ta však komplikuje kamionům jízdu v kopcovitém terénu.

4.2.2016 Novelou vyhlášky o pravidlech silničního provozu došlo také ke změně značky, která byla instalována na hraničních přechodech na silnicích II. a III. třídy, která informuje řidiče přijíždějící do České republiky o obecně stanovených nejvyšších rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla a o povinnosti denního svícení.

2.2.2016 Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám můžou silničáři opět provádět údržbové práce na krajských silnicích. Kromě ořezů přestárlých stromů a keřů se hloubí a čistí příkopy a opravují svodidla nebo svislé dopravní značení.

29.1.2016  Zimní období se dostalo do své druhé poloviny. Časté střídaní teplot, mrznoucí srážky, podchlazený povrch díky nočním mrazůma odpolední relativně vysoké teploty nad bodem mrazu - to jsou klimatické podmínky, které napomáhají vzniku výtluků.  V současnosti již začínáme evidovat trhliny a drobné poruchy živičných krytů na některých krajských silnicích, které se z preventivních důvodů musí opravit.

27.1.2016 Dosud roční spolupráce mezi hasiči a silničáři při ořezech nebo kácení starých stromů se osvědčila a nadále pokračuje. Jedná se o nový způsob spolupráce, kdy silničáři vytipují lokality na kácení, zajistí příslušná povolení a označení silnice pro bezpečný průjezd vozidel. Záchranáři pak provedou kácení pomocí vlastní techniky. Úklid silničních pozemků následně zajišťuje Správa silnic.

26.1.2016 Během dnešního dne se klimatické podmínky zlepšily natolik, že mohla být silnice č. I/56 Ostravice – Bílá od dnešních 14:00 hodin znovu otevřena pro kamiony a nákladní auta s přívěsem.

Regulace výjezdu na Praděd po komunikaci Hvězda – Ovčárna

Návštěvníci Pradědu, naší nejvyšší moravskoslezské hory, mají možnost také v zimním období využít účelovou komunikaci ve vlastnictví Moravskoslezského kraje v úseku Hvězda – Ovčárna a navazujícího parkoviště Ovčárna. Výjezd je vždy v celou hodinu a sjezd vždy v ½ hodinu.
Od roku 2006 bylo přijato celoroční opatření, které spočívá v regulaci provozu. V zimní sezóně probíhá regulace po celých 24 hodin, v letní sezóně v době od 8.00 hodin do 19.00 hodin. V době od 19.00 do 8.00 hod je provoz regulován svislým dopravním značením. Od roku 2007 byly instalovány závory na elektrický pohon na dolním i horním konci účelové komunikace k fyzickému zabezpečení regulace dopravy, důvodem je nekázeň některých návštěvníků oblasti.  V roce 2009 bylo instalováno světelné signalizační zařízení společně s proměnnou návěstní tabulí pro informování uživatelů účelové komunikace o parametrech regulace dopravy. Proměnná tabule obsahuje tři návěstní znaky, a to: “Pozor! Výjezd povolen pouze se zimní výbavou“, „Parkoviště Ovčárna v provozu“ a „Pozor! Parkoviště Ovčárna plně obsazeno“. Od 1. 10. 2008 byla zpřísněna regulace v zimním období instalací značek „zimní výbava“ s kontrolou takovéhoto vybavení vozidel vyjíždějících na Ovčárnu.
Parkování na parkovišti Ovčárna je zpoplatněno. V ceně jsou zahrnuty i vysoké náklady na údržbu příjezdové komunikace.  Zimní údržba výše uvedeného úseku byla projednána s CHKOJ a je prováděna přírodním méně prašným posypovým materiálem, neboť chemický posypový materiál je nepřípustný.

Školám a subjektům, které mají statut sportovních tříd s lyžařským výcvikem a jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj nebo města Bruntál, Rýmařov a Břidličná, je umožněn výjezd za účelem tréninkové činnosti na parkoviště Ovčárna bezplatně,
ale bez možnosti parkování z důvodu nízké kapacity parkoviště.

Ve stejném režimu je povolen výjezd a sjezd zdarma organizátorům a účastníkům sportovních akcí neziskového charakteru, jako např. Liga stovkařů, Velká cena HZS v časovce do vrchu, Český pohár v běhu do vrchu, Závod na kolečkových lyžích, apod.

Také výjezd autobusů s lyžařskými kurzy bez možnosti parkování, které jsou ubytovány na zařízeních v oblasti Pradědu, je bezplatný. Tyto autobusy se musí prokázat obsluze parkoviště dokladem o ubytování lyžařských kurzů v oblasti Pradědu.

Ceník
Druh vozidla a roční období cena / 1 park. místo
1) autobusy – léto 800 Kč/den
2) autobusy – zima 500 Kč/den
3) osobní auta – léto 250 Kč/den
4) osobní auta – zima 450 Kč/den
5) placené sezónní parkovací lístky – zima 11.500
6) osobní auta osob se ZTP, motocykly - léto 100 Kč/den
7) osobní auta osob se ZTP - zima 200 Kč/den
8) osobní auta osob se ZTP-P) léto, zima zdarma
9) VLRZ dle smlouvy – léto, zima 30 Kč/den
10) mimořádné akce neziskového charakteru (sportovní, výcvikové, apod.) zdarma
Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

Přechod na zimní sezónu je vyhlašován v závislosti na vývoji počasí a na sněhových podmínkách v prostoru Ovčárny. V posledních letech bývá přechod na zimní sezónu vyhlašován obvykle v polovině měsíce prosince, kdy stav výše sněhové pokrývky již umožňuje provoz lyžařských vleků a úpravu běžeckých tratí. Tuto změnu vyhlašuje pověřený správce účelové komunikace Hvězda - Ovčárna, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.
.
18.1.2016 Silnice I/56 Ostravice – Bílá je od soboty 16. ledna 2016 do odvolání pro kamiony a nákladní auta s přívěsem z preventivních důvodů uzavřená. Na silnici, která je udržována inertním posypem, neboť se v blízkosti nachází vodní dílo, je ujetá vrstva sněhu krytá posypem, ta však komplikuje kamionům jízdu v kopcovitém terénu.
15.1.2016 Kromě rekonstrukcí mostních objektů jsou pro rok 2016 připraveny a Radou Moravskoslezského kraje schváleny souvislé opravy silnic II. a III. třídy na celém území našeho regionu. Hlavními kritérii při sestavování seznamu navržených komunikací k opravě byl jejich havarijní stav, význam  a  zatížení komunikace, hluk a vibrace, nebo podněty obcí.