28.6.2016 Letošní stavební sezóna u silničářů bude stejně náročná jako v loňském roce. Kromě 49 souvislých oprav krajských silnic, 19 rekonstrukcí mostů a 27 propustků Správa silnic provádí velkoplošné vysprávky a opravy výtluků.

17.6.2016 V letošním jubilejním ročníku bylo přihlášeno celkem 51 staveb, které byly rozděleny do pěti kategorií. V kategorii Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby byla oceněna rekonstrukce silnice III/01148 Návsí včetně mostů, na jejíž přípravě a realizaci se podílela Správa silnic Moravskoslezského kraje.

15.6.2016 Zima na Pradědu skončila koncem dubnu. V době, kdy v nížinách pršelo, na účelové komunikaci vedoucí na naši nejvyšší horu v kraji, silničáři uklízeli sníh. Nyní je komunikace připravena na nápor cyklistů a pěších turistů.

8.6.2016 V těchto dnech se dokončuje souvislá oprava povrchu silnice v Horní Suché na silnici č. II/474 ulice Těrlická. Stavba byla financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) částkou 3,9 mil. Kč.

7.6.2016 Koncem května byla dokončena souvislá živičná oprava povrchu silnice III/4726 ulice Šumbarská na úseku dlouhém 1000m.

6.6.2016 Intenzivní silniční doprava si žádá rozšiřování bezpečnostních prvků na silnicích. Správa silnic Moravskoslezského kraje mimo jiné realizuje nové způsoby ochrany silničního provozu a to od bílení stromů přes červené výstražné nátěry na komunikacích až po instalaci bezpečnostních svodidel nebo takzvaných kočičích očí.

6.6.2016 Koncem května byla dokončena souvislá živičná oprava povrchu silnice III/4726 ulice Šumbarská na úseku dlouhém 1000m.

2.6.2016 Další přívalové deště, které se vyskytly včera na Havířovsku a Novojičínsku způsobily lokální záplavy. Větve, které nevydržely nápor padajících krup, ucpaly na některých místech odvodňovací kanály a silniční vpusti. Voda se tak valila po silnicích a zanechala po sobě spoustu naplavenin.

1.6.2016 Již od ranních hodin zajišťují  silničáři ze střediska Bruntál, Správy silnic Moravskoslezského kraje úklid vozovky včetně zprůtočnění příkopu, tak aby voda mohla plynule odtéci ze silnice III/45812 Město Albrechtice - Žáry.

31.5.2016 Časté čištění silnic snižuje prašnost a množství polétavého prachu v ovzduší. Aby bylo účinné, musí se čištění provádět důkladně. To znemožňují zaparkovaná auta na kraji vozovky i přes zákaz a upozornění na plánovanou údržbu komunikace.

31.5.2016 Letní činnosti se řídí časovým harmonogramem, který určuje četnost a časové rozložení jednotlivých úkonů letních údržby, do nichž spadá sečení travní zeleně. V těchto dnech Správa silnic začíná první letošní seč trávy kolem krajských komunikací.

30. 5. 2016 V centru obce Stonava byla provedena souvislá živičná oprava povrchu silnice od křižovatky se silnicí č. III/4749 až po zastávku u zdravotního střediska v celkové délce 1200 m.

26.5.2016 Po silnicích se pohybují přetížená nákladní auta, která mají velký podíl na destrukci vozovky. Aby se tento problém zmírnil či zcela odstranil, provádí Centrum služeb pro silniční dopravu ve spolupráci s Policií ČR a Správou silnic Moravskoslezského kraje pravidelné vážení nákladních vozidel.

24.5.2016 V roce 2014 pořídila Správa silnic Moravskoslezského kraje nový finišer na velkoplošné vysprávky krajských silnic. Jeho využití je stoprocentní. V současnosti byla takto vyspravena silnice č. III/44334 ve Filipovicích na Opavsku a v následujících dnech se stroj přesune na Karvinsko, kde v Orlové – Dukle opraví autobusový záliv a pokračovat bude na silnici I/48 na kruhovém objezdu v Chotěbuzi a dále se provede velkoplošná vysprávka na silnici I/11 v Českém Těšíně. Mimo velkoplošné vysprávky silničáři Správy silnic MSK provádí drobnější opravy jednotlivých výtluků.

23.5.2016 Jubilejní desátý ročník soutěže o nejlepší stavbu Moravskoslezského kraje je ve fázi hlasování. Správa silnic Moravskoslezského kraje má v soutěži, v kategorii Dopravní, vodohospodářské a inženýrské stavby, čtyři želízka, pro které můžete hlasovat do 31. května 2016.

V úterý 17. května 2016 členové Výboru pro dopravu zastupitelstvakraje a Investiční komise rady kraje absolvovali výjezdní zasedání, které se uskutečnilo přímo v terénu na Bruntálsku. Zasedání, za účasti vedoucího odboru dopravy KÚ MSK Ivo Murase, zahájil předseda výboru pro dopravu Jaroslav Kala, který preferuje nutnou znalosti místních poměrů.

17.5.2016 Pro letošní rok má Správa silnic Moravskoslezského kraje naplánováno celkem 36 souvislých oprav krajských komunikací. Vzhledem ke včasné  přípravě je pět souvislých oprav z velké části zrealizováno a jsou ve fázi dokončovacích prací.

16.5.2016 Dnes pracovníci Správy silnic Moravskoslezského kraje v 9:45 dopoledne na úseku čtyřpruhové silnice č. I/48 ve směru na Příbor u odbočky na obec Hájov prováděli instalaci směrových sloupků. Pracoviště bylo řádně označeno výstražnou šipkou, kterou totálně zdemolovalo dodávkové auto Mercedes Benz, které v plné rychlosti narazilo do vozidla Správy silnic. Řidič se zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a přehlédl výstražné světlo světelné šipky, která upozorňovala na práce na cestě. Došlo k totální destrukci přívěsného vozíku. Štěstí, že nedošlo ke zranění či snad dokonce ke smrtelnému úrazu osob. Dopravní nehodu vyšetřuje Policie ČR.

13.5.2016 Správa silnic Moravskoslezského kraje provádí dvakrát do roka čištění komunikací,  a to na jaře a na podzim. Kromě toho se na vybraných úsecích krajských silnic provádí tzv. nadlimitní čištění silnic, hrazené z rozpočtu Moravskoslezského kraje, které se provádí nad rámec zákonných povinností.

29.4.2016 Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací a dopravní značení na pozemních komunikacích byly řešeny na semináři, kterého se účastnili ředitel Správy silnic Tomáš Böhm a jeho provozně-technický náměstek Milan Novák ve Skalickém dvoře u Bystřice n. Perštejnem.