inmotion discount
stin

7.3. 2017 Správa silnic Moravskoslezského kraje může počítat v letošním roce s částkou 161,146 mil. korun, které z celkové částky 3 miliard uvolnil Státní fond dopravní infrastruktury na rekonstrukce, opravy a modernizace silnic nižších tříd v našem kraji.

Finanční prostředky ve výši 3 miliard budou rozděleny mezi kraje stejně jako v předchozích letech podle délky předmětných komunikací. Podle tohoto klíče dostaneme na 2735 kilometrů s podílem 5,62 (podle délky komunikací) procent v rámci celkové délky tuzemských silnic II. a III. třídy 161,146 mil. korun,“ vysvětlil ředitel Správy silnic v Moravskoslezském kraji Tomáš Böhm. V rámci krajského rozpočtu má SSMSK na opravy silnic II. a III. třídy vyčleněno 57,5 milionů korun.  

V plánu na tento rok je investice do opravy průtahu obcí Dolní Lhota