inmotion discount
stin

10.2. 2017  Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) si poprvé nechala změřit stav sítě silnic nezávislou firmou VARS BRNO a.s. K dispozici už má vyhodnocení s  výsledky. Celkem bylo naměřeno 890 kilometrů z celkového počtu 2 735 kilometrů nižších tříd, které udržuje moravskoslezská správa silnic. Hodnoticími kritérii byla podélná nerovnost, hloubka vyjetých kolejí, hloubka vody v kolejích, makrotextura a poruchy vozovek - trhliny, deformace.

Na stupnici kvality mezi 1 až 3 je ve výborné až vyhovující kondici 678,4 km sítě, což představuje 76,2 procenta z celkově naměřené délky.  Zhruba 145 kilometrů silnic,  přibližně pouze 16 procent,  je v havarijním stavu.  Diagnostický způsob měření kvality vozovek provádí Ředitelství silnic a dálnic na síti dálnic a silnic I. třídy v pravidelných ročních intervalech pro kontinuální sledování vývoje stavu vozovek. SSMSK očekává od údajů z výsledků diagnostického měření získání aktuálních a objektivních informací o stavu pozemních komunikací, na základě kterých může optimalizovat stavební činnosti s cílem dosažení lepšího využití vložených finančních prostředků.

Měření dat proměnných parametrů proběhlo v průběhu října a listopadu loňského roku. „Měřicí systém multifunkčního diagnostického vozidla Clevera je schopen proměřit přes 500 km/den. Při šířce vozidla 2,5 m lze snímat pruh vozovky široký 4 metry. Subsystémy a senzory dokáží měřit sledované parametry při rychlosti od 15 do 100 km/hod.,“ popsal technický referent SSMSK Petr Mahdal„Plán oprav silnic na rok 2017 je už v zásadě připraven, nicméně s výsledky měření budeme v budoucnu pracovat. Lepší stav vozovek v jednom okrese neznamená, že není co zlepšovat a kam investovat, i když v jiných okresech jsou problematičtější úseky. Pro vytvoření vlastního plánu oprav na daný rok je určitě vhodné kombinovat všechny dostupné informace, například proměnných parametrů, které ukazují některé kritické úseky,“ řekl technicko-provozní náměstek SSMSK Milan Novák. Podrobná analýza výsledků měření pomůže identifikovat úseky, kde je možno předpokládat rychlejší zhoršení stavu vozovky a tím nastavit priority v přípravách plánů oprav pro následující období.

V letošním roce má Správa silnic Moravskoslezského kraje prozatím připraveny projekty oprav silnic II. a III. tříd v objemu přibližně 240 milionů korun.  Jejich realizace však bude závislá na množství finančních prostředků, které na tyto opravy bude možno čerpat.  Nového povrchu se dočkají řidiči například na Bruntálsku – konkrétně na silnici třetí třídy III/4583 v úseku Čaková – Krasov, kde letos naplánována realizace 1. etapy opravy. Na Frýdecko-Místecku je na seznamu silnice třetí třídy III/01143 Bystřice n.O. – Paseky, na Karvinsku silnice třetí třídy III/47215 v Doubravě, na Opavsku silnice II/465 z Těškovic do Výškovic.