inmotion discount
stin

9.2. 2017  Moravskoslezští silničáři začali osazovat do svodidel na nebezpečných úsecích silnic II. a III. tříd reflexní pásky. Stejnými prvky budou postupně označeny stromy v bezprostřední blízkosti vozovek tam, kde hrozí největší úskalí při zhoršené viditelnosti nebo v noci. Správa silnic Moravskoslezského kraje instaluje reflexní pásky s cílem zvýšení bezpečnosti a tím i snížení počtu dopravních kolizí a nehod.  Řidičům totiž usnadní orientaci při nepříznivém počasí a v noci, urychlí jejich případnou reakci na nenadálou situaci.

„Na silnicích I. tříd a dálnicích jsou reflexní pruhy už zcela běžnou záležitostí. Rozhodli jsme se, že chceme také přispět ke snížení nehodovosti a případných zranění na silnicích nižších tříd, kde jsou mnohdy silnice úzké s množstvím nepřehledných zatáček a hojným stromořadím,“ doplnil technicko- provozní náměstek Milan Novák.  Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť II. a III. tříd v délce 2733 km.

„Na příkladu zvýraznění aleje stromů v katastru obce Petrovice a Závada u Karviné jsou zřejmé některé pozitivní aspekty – viditelnost překážky z daleka a zvýraznění obou stran vozovky, které řidiče upozorní včas na blížící se překážku či zúžení profilu,“ řekl vedoucí střediska Karviná Václav Hrachovina.  Řidič díky reflexní žluté barvě zbystří a jede opatrněji. V karvinském okrese vybrali zatím silničáři úzké úseky s letitými alejemi vzrostlých stromů, kde není možné rozšířit komunikaci. Reflexní pásky jsou už k vidění na silnici III. třídy 46810 třídy z obce Závada nad Olší do Petrovic u Karviné a na silnici číslo 46811 u obce Golkovice v blízkosti polských hranic.  „Jedná se o tak úzkou komunikaci, kde se mají problém vyhnout autobusy,“ upřesnil  Václav Hrachovina.

„Nebezpečné zatáčky jsme vytipovali na základě mnohaletých zkušeností. Jako například nebezpečný úsek na silnici III. třídy 44334 vedoucí z Hradce nad Moravicí do Melče, kde dochází k častým dopravním nehodám. Zatím umisťujeme reflexní pásky do svodidel. V opavském regionu je ale velké množství stromů, které lemují silnice. Těžko se dá vybrat, který je nebezpečnější, a proto budeme postupně dávat odrazky i na ně. Strom je z dálky vidět, i když bílý pás už je vybledlý,“ popsal vedoucí opavského střediska Petr Kudela.

Nepřehledné či prudké zatáčky, zúžené průjezdy označují už také v okrese Bruntál, kde silničáři projednali rizikové lokality s dopravní policií. „Zatím řidiče upozorňují reflexní pásky na silnici II/452 z Karlovic do Andělské Hory, kde je směrové vedení silnice s velkou spoustou zatáček a serpentin a poměrně hustý provoz dopravy. Dnes se uskutečnila schůzka, kdy jsme se  u jednoho stolu sešli se zástupci policie a odborů dopravy a silničního hospodářství městských úřadů v Bruntále, Rýmařově a Krnově, abychom se dohodli na seznamu dalších lokalit,“ upřesnil vedoucí technicko- správního úseku bruntálského střediska Jaromír Šimek. Zástupce Dopravního inspektorátu Bruntál PCČR Jindřich Suchý potvrdil, že policie tuto aktivitu podporuje: “Určitě je přínosné instalovat reflexní pásky do dopravně nebezpečných míst. Na únorovém setkání se všichni zúčastnění dohodnou, kde se bude ve značení pokračovat.“  

Speciální lišty se postupně objeví na svodidlech nebo stromech v rámci Moravskoslezského kraje. „Jedná se například o silnici III/46414 před obcí Lhotka (svodidla), silnici III/46613 v MOb Plesná (svodidla), silnici II/473 v obci Václavovice (svodidla) nebo silnici II/4804  v obci Košatka (stromová alej u hřbitova),“ vyjmenoval Marek Melichárek, vedoucí střediska Ostrava. „Jsme přesvědčeni, že i tímto opatřením dojde ke zvýšení pasivní bezpečnosti na krajských silnicích v Moravskoslezském kraji,“ uzavřel ředitel SSMSK Tomáš Böhm.

Hlavním cílem národní strategie bezpečnosti silničního provozu je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob. Strategie proto vytváří podmínky pro širší zapojení dalších resortů i všech ostatních subjektů, které mohou svou činností bezpečnost silničního provozu ovlivnit (zdroj: ibesip.cz).

Příklad zvýraznění aleje stromů v katastru obce Petrovice a Závada u Karviné

Instalace reflexních pásků

Pásky ve svodidlech na Karvinsku

 Nebezpečné zatáčky na silnici III/44334 Žimrovice - Domoradovice na Opavsku