inmotion discount
stin

7.2. 2017 Kondice krajských mostů se zlepšila, mosty na silnicích II. a III. tříd dostaly k 1. lednu 2017 souhrnnou průměrnou známku 3,02, což je mírné zlepšení oproti výsledku z 1. 1. 2016. Celkem 1120 mostů ve vlastnictví Moravskoslezského kraje prošlo pravidelnými běžnými kontrolami, základní údržbou a podle harmonogramů také hlavními nebo mimořádnými prohlídkami.

Stav krajských mostů je dobrý, z celkového počtu 1120 je 24% mostů v bezvadném stavu, 14% mostů ve velmi dobrém stavu a 18% má stavebně technický stav dobrý. „Důležité je, že v Moravskoslezském kraji nemáme žádný most v havarijním stavu. Ve velmi špatném stavu jsou jen 2% mostů, což můžeme považovat za dobrý výsledek.  Stavební stav mostů se každým rokem postupně mírně zlepšuje,“ popsal mostní technik Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Kolovrat.

Životnost mostů je podle norem stanovena na 100 let, na seznam mostního programu jsou  zařazeny z větší části mosty postavené před 60 až 80 lety. Nezřídka vyžadují zásadní opravy třicetileté mostní objekty, jejichž stav neodpovídá současným normám. V plánovaných rekonstrukcích na letošní rok jsou zahrnuty například mosty 4676-2 a 4676-3 za Dolním Benešovem, u nichž se datuje rok postavení 1926. 

 Hodnocení stavu mostů podle nosné konstrukce k 1. 1. 2017