inmotion discount
stin

2.2. 2017 Dnes Správa silnic Moravskoslezského kraje prezentovala svou činnost členům Výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Zastupitelé získali souhrnnou představu o náplni příspěvkové organizace, například o nejvýznamnějších opravách silnic a rekonstrukcí mostů, oceněných stavbách, investicích do nových strojů a technologií. Členové výboru byli seznámeni také s komplexním materiálem „Bílá kniha“, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti.  Následně bude materiál předložen do investiční komise, rady a zastupitelstva.

Jedna z oceněných staveb v rámci soutěže "Stavba Moravskoslezského kraje". Mimoúrovňové napojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci bylo oceněno v kategorii Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby.