inmotion discount
stin

13. 1. 2017 Ještě před začátkem zimního období byly na všech cestmistrovstvích Správy silnic Moravskoslezského kraje doplněny zásoby posypových materiálů, tj. soli a drtí na plné kapacity skladů s využitím materiálu uspořeného za minulé zimní období na celkové množství přibližně  31 000 tun soli a zhruba 50 000 tun inertních materiálů.

„Zásoby jsou dostatečné, nejvíce materiálu jsme dosud potřebovali ve vyšších a horských oblastech okresů Bruntál a Frýdek-Místek,“ uvedl technicko-provozní náměstek SSMSK Milan Novák  s tím, že stav ve skladech se pravidelně kontroluje. „V případě, že některé středisko potřebuje doplnit zásoby, pak si vzájemně vypomůžeme a požadované množství doplníme,“ uzavřel náměstek. 

Silniční síť v Moravskoslezském kraji, na které provádí Správa silnic Moravskoslezského kraje zimní údržbu, čítá 3214 km silnic, z toho 624 km dálnic a silnic I. třídy, 2566 km silnic II. a III. tříd a dále 24 km účelových komunikací.  Celkem 169 km silnic II. a III. tříd v kraji spadá do režimu v zimě neudržovaných. Všechny sypače jsou vybaveny systémem sledování vozidel GPS, který monitoruje  pohyb vozidla po předepsané trase, jeho činnost, množství provedeného posypu a spotřebu pohonných hmot.

.

M doplnění posypu středisko Opava

Doplnění zásob do sypače ve skladu materiálu v Opavě