inmotion discount
stin

9.12.2016 Krajští silničáři opět splnili plán souvislých oprav komunikací. Letos bylo opraveno celkem 45 úseků s celkovou délkou 72,6 kilometrů nových povrchů silnic II. a III. třídy. Státní fond dopravní infrastruktury zafinancoval opravy 25 úseků za 168,4 mil. Kč, opravy dalších 20 úseků byly hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 120 miliónů korun. Správa silnic Moravskoslezského kraje splnila úkol a celou dotaci ze Státního fondu, stejně jako v loňském roce, stihla vyčerpat.