inmotion discount
stin

29. 11. 2016 Rozsáhlá a dlouho očekávaná rekonstrukce silnice č. III/4745 v Havířově u Šimaly se dostala do poslední fáze. Nově opravený úsek komunikace bude zprovozněn pro veřejnou dopravu od 9. 12. 2016, kdy se s novými zimními jízdními řády znovu vrátí na původní trasu také autobusy. Důvodem byla nová technologie sanace podloží a složitá časová koordinace při vypínání elektrického proudu u realizovaných přeložek sítí.

 

 Šimala 20161128 před restaurací

 

Přípravné kroky, které spočívaly například v pročištění navazujícího úseku odvodnění nebo v provedení sond, proběhly v dubnu 2016. Stavební práce, které byly pak zahájeny v polovině června letošního roku, obsahovaly snížení tělesa silnice na některých místech až o 75 cm. V části rekonstruovaného úseku byla vybudována nová dešťová kanalizace. V současnosti probíhají dokončovací práce zejména na přilehlých chodnících, oplocení a terénních úpravách.

 

 Šimala 20161128 příloha tisk.zprávy

 

Finanční náklady ve výši cca 10,4 mil. Kč a celé náklady přípravy budou hrazeny z rozpočtu Správy silnic Moravskoslezského kraje. Chodníky, přeložky oplocení, překládku veřejného osvětlení a část splaškové kanalizace, tedy její 3 větve, ve výši cca 9,2 mil. Kč hradí statutární město Havířov. Zhotovitelem díla je firma Eurovia CS a.s.