inmotion discount
stin

24.11.2016 Současný ráz počasí silničářům umožňuje pokračovat v údržbových činnostech, které spočívají v instalaci a opravách svodidel, čištění příkopů, výměně starých a poškozených značek, nebo kácení  a ořezech starých stromů.

 

Silničáři drží zimní pohotovost od 1. listopadu do 31. března a v tomto období se režim služeb řídí stavem počasí a krátkodobými prognózami, podle kterých se vyhlašuje jeden ze tří stupňů pohotovosti. Při vyhlášení třetího stupně musí být připravena veškerá technika, všichni dispečeři a samozřejmě řidiči sypačů. Ti v případě potřeby zásahu vyjíždějí na komunikace podle zákonem daných časových limitů.

 

 náhradní práce 2

 

V posledních letech probíhají relativně mírné zimy, s minimem sněžení v závislosti na nadmořské výšce. Stupně pohotovosti se tak mezi jednotlivými středisky liší. 

 

Pokud tedy není nutný výjezd techniky zimní údržby, silničáři provádí potřebné údržbové činnosti ve dne na komunikacích a v noci na jednotlivých cestmistrovstvích.

 

 náhradní práce 3

 

V současnosti se na denních směnách provádí ořezy suchých větví, čištění a hloubení příkopů, opravy a výměna dopravních značek, opravy svodidel. Pro zvýšení bezpečnosti na silnicích se provádí bílení stromů a označování nebezpečných míst na komunikacích. Na nočních směnách se většinou realizují údržbové práce na technice, opravují poškozené zásněžky a sněhové tyče nebo se vyrábějí zásněžky nové.

 Ať je počasí jakkoli teplé, silničáři jsou stále ve stavu bdělosti.