inmotion discount
stin

22.11.2016 Už čtvrtým rokem silničáři pokračují v nadlimitním čištění vybraných krajských silnic na základě rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje, která na svém jednání rozhodla, že na vytypované komunikace budou zametací a kropicí vozy Správy silnic vyjíždět v dalších čtyřech cyklech, nad rámec zákona. Pro tyto účely byla z krajského rozpočtu vyčleněna částka 8 mil. Kč.

Během čištění, které probíhalo ve čtyřech cyklech v období od 16. května do 7. října, bylo sebráno přibližně 1 300 tun prachu a nejrůznějších nečistot. Z  toho vyplývá, že nastavený způsob čištění vybraných komunikací na území Moravskoslezského kraje přispívá ke zlepšení kvality ovzduší a snížení prašnosti.  Opět se také potvrdil správný prvotní odhad, který vyčíslil roční množství možných sesbíraných prašných částic všech frakcí na zhruba necelých 1 400 tun.

Na území Moravskoslezského kraje byly proto vytipovány lokality, kde je vysoká intenzita dopravy současně se zhoršenou kvalitou ovzduší z pohledu překračování limitů pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu, tzv. částice PM10. Jedná se o tzv. průtahy měst Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Třinec, Karviná, Bohumín, Český Těšín, Orlová, Rychvald, Havířov, Petřvald, Nový Jičín, Kopřivnice, Studénka, Opava, Hlučín, Vratimov, Šenov a Ostrava.  Rovněž důležitým faktorem při výběru byla skutečnost, že daná komunikace je v blízkosti obytné zástavby s vysokou hustotou obyvatel, kteří jsou pod zvýšenou zátěží prašných částic z dané komunikace. Tímto opatřením prokazatelně dojde ke snížení koncentrace polétavého prachu přímo v jejich dýchací zóně.

„Vzhledem k tomu, že veřejné komunikace ve městech a obcích jsou reálně spravovány různými subjekty, vždy se snažíme koordinovat termíny čištění komunikací tak, aby jejich očista navazovala na úklidové práce, které provádějí města či obce. Chceme tak dosáhnout co nejvyššího efektu,“ řekl technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.

Přibližné časové rozložení cyklů:

  1. cyklus                   16. 5. – 3. 6.
  2. cyklus                   27. 6. – 15. 7.
  3. cyklus                   8. 8. – 26. 8.
  4. cyklus                   19. 9. – 7. 10.

V Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě překračovány limity pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu. Jedním z původců tohoto znečištění ovzduší jsou emise z automobilové dopravy (emise z výfuků a emise z obrusu brzdových destiček) a sekundární prašnost zvířením provozem již jednou usazených částic na vozovce. Převážně v oblastech s hustou obytnou zástavbou má významný lokální vliv na znečištění ovzduší bezprostředně v dýchací zóně obyvatel. S ohledem na uvedené skutečnosti je jedním z možných řešení této nepříznivé situace navýšení četnosti čištění vybraných komunikací ve městech a obcích udržovaných Správou silnic tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší eliminace nečistot a minimalizovány dopady automobilové dopravy na zdraví obyvatel v regionu.