inmotion discount
stin

21.11.2016 Správa silnic Moravskoslezského kraje plánovala pro letošní rok souvislé opravy na 45 úsecích silnic II. a III. tříd.  Jedná se zhruba o 72,6 kilometrů nových povrchů za necelých 300 mil. Kč, které jsou financovány jednak z rozpočtu Moravskoslezského kraje a jednak ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). V současnosti se dokončují poslední dva úseky, jeden na ulici Martinovské v Ostravě a druhý úsek se dokončuje na silnici II/474 v Horní Suché.  Jejich dokončení se předpokládá nejpozději do konce listopadu 2016. Silničářům v kraji se tak podařilo realizovat všechny plánované stavby v termínu.

 

 III 4407 Guntramovice 2

 

Jednou z ukončených akcí je oprava povrchu silnice III/4407 Guntramovice, která byla realizována během září a října letošního roku a financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje s náklady ve výši cca 7,7 mil. Kč vč. DPH.

 

III 4407 Guntramovice 3