inmotion discount
stin

15.11.2016 I když pro silničáře začalo zimní období, dokončují některé stavební akce. Ta nyní finišuje na středisku Karviná, kdy zaměstnanci Správy silnic prováděli rekonstrukci propustku na silnici II/475 v Dolních Marklovicích.

 

 Marklovice KA 2

 

„Bylo potřeba vyměnit betonovou rouru o průměru 400 mm za korungovanou (žebrovanou, odolnější proti otřesům) o světlosti 800 mm, abychom zlepšili odtokové poměry. Současně jsme provedli rekonstrukci betonové zídky za použití zatravňovacích panelů z pohledové strany společně se žlaby,“ informoval vedoucí střediska Karviná Václav Hrachovina a dodal: „Do úplného ukončení rekonstrukce nám chybí osadit ocelové zábradlí na vtokové části.“