inmotion discount
stin

4.11.2016 Zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje se už několik let pravidelně zapojují do sbírky potravin, kterou letos pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě.

 

 sbírka potravin 2

 

Nasbírané trvanlivé potraviny si převzala Charita Ostrava a poputují do nízkoprahového denního centra sv. Benedikta Labre, azylového domu a noclehárny sv. Františky, do střediska sociální rehabilitace sv. Lucie a do azylového domu pro matky s dětmi sv. Zdislavy.

 

„Do akce se zapojila celá organizace a jsem potěšen množstvím potravin, které se podařilo vysbírat od našich zaměstnanců. Potravinová sbírka se již stala každoročním pravidlem. V příštích letech ve sbírce budeme tedy určitě pokračovat,“ konstatoval ředitel organizace Tomáš Böhm.

 

Sbírka potravinové pomoci se každým rokem koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá na 17. října. Cílem této akce je sběr potravin, které budou poskytnuty potřebným, jako jsou např. matky s dětmi v azylových domech nebo osoby bez přístřeší.