inmotion discount
stin

1.11.2016 Dnešním dnem začíná silničářům zimní období, kdy musí držet celodenní pohotovost a připravenost k výjezdu. V současnosti jsme na zimu připraveni, kapacita skladovacích prostor na sůl ve výši 31 tisíc tun je naplněna, stejně tak jsou připraveny zásoby inertního posypu.

 

Pro zimní období 2016/2017 bude mít správa silnic k dispozici pro okamžitý výjezd přes 100 vlastních sypačů, v případě nutnosti bude tato kapacita posílena sypači s pluhy a traktorovými radlicemi dodavatelských firem.

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje zajišťuje zimní údržbu silnic I., II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje. Jedná se o 624 km silnic I. třídy a dálnic II. třídy a o 2564 km silnic II. a III. tříd včetně 19 km účelových komunikací. 169 km silnic se v zimě neudržuje. Část výkonů zimní údržby je prováděna dodavatelsky. Pohyb vozů zimní údržby určují přesně dané posypové okruhy včetně zákonem daných časových limitů pro odstranění nebo alespoň zmírnění závad ve sjízdnosti. Finanční náklady jsou významně ovlivňovány zejména extrémním vývojem zimního počasí s tvorbou závějí a sněhových jazyků, se silnými mrazy, s výskytem ledovky a náledí.

 

Většina problémů při zimní údržbě našich silnic vzniká neukázněností řidičů, kteří přecení své řidičské schopnosti a například zablokují průjezd naší technice. Vznikají tak zbytečné komplikace, což má dopad na zdržení vozidel údržby a na plynulost silničního provozu v těchto úsecích. Proto již nyní žádáme řidiče, aby včas vybavili svoje vozidla zimní výbavou, přizpůsobili svou jízdu aktuální povětrnostní situací a zbytečně neriskovali a neohrožovali svůj život nebo život a zdraví ostatních.

****************************

 

Zimní období 2015/2016 s prvním fyzickým zásahem zimní údržby nastalo již v polovině října, a to na úseku Hvězda – Ovčárna v Jeseníkách. Poslední záchvěv zimy se projevil ještě v průběhu dubna, kdy nastalo výrazné ochlazení s poklesem teplot a se sněžením ve vyšších horských polohách. V Jeseníkách v oblasti Ovčárny napadlo ještě kolem 24. dubna 10 cm nového sněhu, další méně častá sněžení v těchto partiích se vyskytla během dubna ještě několikrát, což zapříčinilo odklad již započatých úklidových prací v úseku účelové komunikace Hvězda-Ovčárna. Uplynulé zimní období se v průběhu listopadu a prosince vyznačovalo velmi mírným průběhem. Statisticky vzato, srážkově bylo toto období podprůměrné a teplotně nadprůměrné. Jednalo se o jednu z nejmírnějších zim za posledních pět let. Vzhledem k velmi mírnému průběhu zimního období bylo zapotřebí organizovat v mimořádném rozsahu náhradní práce pro osádky zimní údržby, které byly na pracovištích ve 24hodinových směnách v pohotovostním režimu. Během zimního období 2015/2016 bylo celkem 123 zásahových dnů (zima 2014/2015 měla 103 zásahových dnů). Za celé zimní období 2015/2016 bylo na silnicích v kraji v zimě udržovaných prostřednictvím SSMSK spotřebováno cca 14 tis. tun posypové soli (zima 2014/2015 20 tis. tun). Inertního materiálu bylo k posypu využito pouze cca 20 tis. tun z celkového připraveného množství 55 tis. tun. Náklady na zimní údržbu za období 2015/2016 byly v celkové výši 132 mil. Kč.