inmotion discount
stin

21.10.2016 Příprava na letošní zimu je v poslední fázi příprav, která spočívá v přestavbě aut s letním technologickým vybavením na auta se zimní sypací nástavbou, vyzbrojená pluhy, radlicemi a nádržemi na solanku. Haly na sůl jsou naplněny na plnou kapacitu 31 tisíc tun a bude připravena také zásoba inertního posypu v množství 55 tisíc tun. Zimní období pro silničáře začíná 1. listopadu a končí 31. března. Po celou dobu dispečeři drží zákonnou, celodenní pohotovost. Pro zimní období 2016/2017 bude mít správa silnic k dispozici pro okamžitý výjezd kolem 100 vlastních sypačů, v případě nutnosti bude tato kapacita posílena sypači a pluhy dodavatelských firem.

 

Těsně před zimním obdobím se budou instalovat zásněžky v místech, kde vznikají působením věru sněhové jazyky. V období 2016/2017 bude v MSK před zahájením zimní údržby osazeno celkem 45 km zásněžek. Před zimou proběhne také poslední čištění silnic od napadaného listí ze stromů.

 

Vysoké nároky jsou kladeny na přípravu dispečerů, kteří každoročně procházejí důkladným proškolením, které završují znalostním testem. Práce dispečerů zimní údržby je velmi náročná a zodpovědná, neboť musí v situacích zimního počasí se sněžením, náledím nebo závějemi zajistit včasnou průjezdnost všech důležitých komunikací.

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje zajišťuje zimní údržbu silnic I., II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje. Jedná se o 624 km silnic I. třídy a dálnic II. třídy a o 2564 km silnic II. a III. tříd včetně 19 účelových komunikací. 169 km silnic se v zimě neudržuje. Část výkonů zimní údržby je prováděna dodavatelsky. Pohyb vozů zimní údržby určují přesně dané okruhy včetně zákonem daných časových dojezdů. Finanční náklady jsou významně ovlivňovány zejména extrémním vývojem zimního počasí s tvorbou závějí a sněhových jazyků, se silnými mrazy, s výskytem ledovky a náledí.

 

Náklady na zimní údržbu za období 2015/2016 byly v celkové výši 132 mil. Kč.

 

Většina problémů při zimní údržbě našich silnic vzniká neukázněností řidičů, kteří přecení své řidičské schopnosti a například zablokují průjezd naší technice. Vznikají tak zbytečné komplikace, což má dopad na zdržení vozidel údržby a na plynulost silničního provozu v těchto úsecích. Proto již nyní žádáme řidiče, aby přizpůsobili svou jízdu aktuální povětrnostní situací a zbytečně neriskovali a neohrožovali svůj život nebo život a zdraví ostatních.

******

Hlavním dokumentem, který je předkládán Radě Moravskoslezského kraje, je plán zimní údržby. Ten je nadřazen šesti samostatným plánům zimní údržby silnic jednotlivých středisek SSMSK a Ostravských komunikací, a. s. a poskytuje podrobný návod řídícím pracovníkům zimní údržby silnic na všech úrovních k řešení případných kalamitních a mimořádných situací, které se mohou vyskytnout. Současně řeší metodiku zabezpečení dispečersko-zpravodajské služby od okresní po celostátní úroveň. Tento plán obsahuje ucelený přehled odpovědných osob, jednotlivých dispečerských pracovišť středisek SSMSK, vyčleněné techniky a udržované silniční sítě v sezóně zimní údržby silnic 2016/2017 v Moravskoslezském kraji.