inmotion discount
stin

18.10.2016 Začátkem září byl uveden do provozu most ev. č. 48018-1 přes potok Lubina v Mošnově. Stavební práce, které probíhaly za úplné uzávěry silničního provozu, kdy pro pěší byla vybudována provizorní lávka, započaly začátkem dubna 2016.

 Most ev. č. 48018-1 v Mošnově

 mošnov

 

Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci, která spočívala v rekonstrukci mostního svršku, sanace spodní stavby a izolace. Součástí prací byla výměna zábradlí, položení nových živičných vrstev na vozovku a také terénní úpravy. Rekonstrukce, s náklady ve výši 15,6 mil. Kč včetně DPH, byla financována z „Mostního programu“ Správy silnic Moravskoslezského kraje.

 Most ev. č. 480-007 Ženklava

 ženklava

 

Dalším letos opraveným mostem z Mostního programu na Novojičínsku je most ev. č. 480-007 přes potok Sedlnice v obci Ženklava za zhruba 5 mil. Kč vč. DPH, jehož oprava probíhala od května do září, nebo most ev. č. 4834-3 přes potok Jičínka v obci Žilina u Nového Jičína za cca 7,3 mil. Kč vč. DPH.

 Most ev. č. 46414-4 mezi obcemi Hynčice a Emauzy

 emauzy

 

Také v obci Lhotka se v dubnu dočkali rekonstrukce mostu ev. č. 46414-4 přes potok Sezinu, či mezi obcemi Emauzy a Hynčicemi bylo na silnici III/04733 opraven propustek za 1,8 mil. Kč vč. DPH.

 Most ev. č. 05716-3 v obci Straník

 straník

 

V současnosti se dokončuje výstavba mostu ev. č. 05716-3 přes Zadní potok v obci Straník.