inmotion discount
stin

29.9.2016 Do konce roku 2016 opraví Správa silnic Moravskoslezského kraje v rámci Mostního programu kromě 16 mostů a řady propustků také tři opěrné zdi za zhruba 81 milionů korun. Jednou z nejvýznamnějších staveb je nová opěrná zeď na silnici mezi Budišovem nad Budišovkou a Starými Oldřůvkami. 

 

Budišov2

 

„Původní kamenná opěrná zeď už byla v havarijním stavu. Novou, zhruba dva metry vysokou gabionovou zeď v délce 235 metrů, včetně svodidel a terénních úprav se letos podařilo vystavět během pěti měsíců,“ říká Daniel Havlík, náměstek hejtmana MSK pro dopravu. Dodává, že součástí akce byla také oprava 790 metrů silnice podél zdi včetně navazujících ramen křižovatky a oprava mostu v Budišově nad Budišovkou. Moravskoslezský kraj uvolnil ze svého rozpočtu na tyto práce 11,5 milionu korun, částkou 368 tisíc korun se podílela obec Budišov nad Budišovkou. Zhotovitelem díla je firma KARETA, s.r.o.

 

Budišov3

 

„Jde o jednu z řady akcí v této části našeho regionu, která vylepší stav silnic nižších tříd. O zlepšení sítě silnic se snažíme dlouhodobě a mohu říct, že se cestování po cestách II. a III. třídy výrazně zlepšilo, což nám ostatně potvrzují i samotní řidiči,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Daniel Havlík.

 

Budišov4

 

V těchto dnech odstartovala také oprava dalšího úseku povrchu silnice III/44325 v délce 2, 3 kilometru mezi Budišovem nad Budišovkou a Starými Oldřůvkami, která si vyžádá zhruba 6,4 milionu korun z rozpočtu kraje. Stavební práce, které provádí společnost M - SILNICE a.s., Oblastní závod Morava, by měly být hotovy ještě letos v říjnu.

 

Budišov5

 

„V průběhu letošní stavební sezóny bude v rámci plánu souvislých oprav krajských komunikací dále opraveno celkem 45 úseků silnic II. a III. třídy. Jedná se zhruba o 72,6 kilometrů nových povrchů, které jsou financovány jednak z rozpočtu Moravskoslezského kraje a jednak ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ doplnil ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.

 

Budišov6

 

Opravami v této oblasti prochází také úsek silnice III/4407 Guntramovice – Dvorce  s délkou 1,915 kilometru mezi křižovatkou se sil. III/4405 v Gunramovicích a hranicí okresu Bruntál (směr Dvorce). Práce, které provádí společnost SILNICE MORAVA s.r.o., si vyžádají investici ve výši zhruba 7,8 milionů korun z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Práce by měly být hotovy do konce letošního října.