inmotion discount
stin

21.9.2016 Každoroční příprava na další zimní období, které začíná 1. listopadu a končí 31. března byla završena svoláním Krajského operačního štábu zimní údržby silnic a schválením „Plánu zimní údržby silnic I., II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje 2016/2017“ radou kraje.

 

Jedná se o hlavní dokument, který je nadřazen šesti samostatným plánům zimní údržby silnic jednotlivých středisek Správy silnic a Ostravských komunikací, a. s. a poskytuje podrobný návod řídícím pracovníkům zimní údržby silnic na všech úrovních k řešení případných kalamitních a mimořádných situací, které se mohou vyskytnout. Současně řeší metodiku zabezpečení dispečersko-zpravodajské služby od okresní po celostátní úroveň.

 

Kromě přípravy celé organizace zimní údržby, kde jsou zapracovány zkušenosti z předešlého zimního období, byla během letních měsíců věnována pozornost přípravě technického vybavení a návozu posypových materiálů. V současnosti je veškerá kapacita skladovacích prostor ve výši 31 tis. tun posypové soli zaplněna, také díky loňské mírné zimě a dojde jen k doplnění do možné celkové kapacity cca 55 tis. tun kamenné drti.

 

„Pro zimní období 2016/2017 bude mít Správa silnic moravskoslezského kraje k dispozici 143 vlastních sypačů na údržbu celkem 3 539 km silnic našeho regionu. V případě nutnosti bude tato kapacita posílena sypači a pluhy dodavatelských firem,“ informoval technicko-provozní náměstek SSMSK Milan Novák a dodal: „Před začátkem zimy bude ještě provedeno čištění komunikací od napadaného listí a nečistot a samozřejmě opakované proškolení všech dispečerů a řidičů posypových vozů zimní údržby. Bude také provedena kontrola funkčnosti a správného dávkování posypových materiálů u sypačů na všech cestmistrovstvích. 

 

Nová hala na sůl v Hrabyni 1