inmotion discount
stin

16.9.2016 V polovině září letošního roku byla dokončena celková rekonstrukce mostu ev.č.46018-3 přes Heraltický potok v obci Košetice s celkovými náklady ve výši 2,5 mil. Kč vč. DPH. Akce byla realizována v rámci Mostního programu 2016 Správy silnic Moravskoslezského kraje.

 Původní most z roku 1947

 Košetice 3

 

Původní most z roku 1947 byl vybourán a na stejném místě byl postaven most nový. Nosná konstrukce je přesypaná konstrukce z flexibilního ocelového tubusu z vlnitého plechu Multi-Plate, tlamového profilu, světlosti 3,64 m. Součástí stavby  byla montáž bezpečnostního zařízení a úprava přilehlých úseků silnice. Stavební práce byly zahájeny koncem června a ukončeny v první polovině září 2016.

 Nový most

 Košetice 2