inmotion discount
stin

13.9.2016 Rekonstrukce silnice mezi Sedlnicemi a Mošnovem odstartovala dnes (13. 9.) slavnostním poklepem na základní kámen. Na opravy staré silnice naváže stavba nového úseku, který povede k průmyslovému závodu Hyundai Mobis. Práce na projektu za téměř 35 milionů korun budou trvat zhruba rok.

 

 Mobis3

 

K vybudování dopravní spojky, vedoucí k průmyslové zóně Mošnov, se Moravskoslezský kraj jako vlastník komunikace, zavázal v  investiční smlouvě se společnostní Hyundai Mobis. „Všem investorům, kteří se rozhodli umístit závody v našem regionu, chceme v rámci našich možností poskytnout co nejlepší podporu pro jejich práci, stejně jako v případě společnosti Hyundai Mobis, která v mošnovské zóně umístila továrnu na výrobu světelných systémů,“ říká Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje. „Doufáme, že se nám podaří celý projekt spolufinancovat z  Evropských strukturálních a investičních fondů za spoluúčasti kraje,“ dodává hejtman.

Rekonstrukce staré cesty bude podle předběžných odhadů trvat zhruba dva měsíce, dalším krokem bude výstavba nové, zhruba kilometrové silnice včetně tří křižovatek, nových chodníků, cyklostezky i autobusových zastávek. „Silnice bude umožňovat kvalitní a kapacitní připojení závodu na silniční síť, v budoucnu bude fungovat jako přípojka k obchvatu Mošnova,“ upřesňuje Daniel Havlík, náměstek hejtmana MSK pro dopravu. „Práce proběhnou za úplné i částečné uzavírky provozu. Budeme se snažit, aby bylo omezení pro řidiče co nejmenší,“ doplnil náměstek Havlík.

 Mobis2 

 

Podkladem pro umístění a stanovení rozsahu stavby silnice byla celková koncepce řešení průmyslové zóny Mošnov, jejíž součástí je i koncepce dopravy v tomto území. 

“Jsme velmi rádi, že Moravskoslezský kraj vyšel vstříc našemu požadavku o uspíšení rekonstrukce silnice vedoucí k PZ Mošnov oproti původnímu závazku. Rekonstruovaná silnice ulehčí život řidičům a zejména pomůže docílit větší bezpečnosti silničního provozu, kdy po spuštění výroby bude silnice mnohonásobně využívaná nežli doposud,” uzavřel Ivan Leixner, zástupce společnosti Hyundai Mobis.