inmotion discount
stin

8.9.2016 Stavební práce na souvislých opravách krajských komunikací se dostávají do poslední fáze. Pro letošní rok plánovala Správa silnic Moravskoslezského kraje v okrese Opava opravu jedenácti úseků silnic II. a III. třídy za necelých 45 mil. Kč. Jednou z právě ukončených je oprava komunikace III/44337 průtah Melčem.

 Silnice III/44337 Melč

 Melč průtah 2

 

Stavební práce se realizovaly během letních prázdnin s celkovými náklady cca 2,2 mil. Kč, financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

„Do letošního plánu souvislých oprav byly z velké části zařazeny silnice III. třídy. Příprava plánu s omezeným počtem finančních prostředků je velice náročná. Musíme posoudit všechna kritéria od aktuálního stavu vozovky, po její zatížení, význam a diagnostickým šetřením navržený způsob opravy,“ vysvětlil vedoucí střediska Opava Petr Kudela. „Jedná se o proces, který začínáme připravovat už v letních měsících, tak abychom v následující stavební sezóně mohli začít, po výběrových řízeních na zhotovitele stavby, co nejdříve,“ doplnil Petr Kudela.

 Silnice III/4671 Bolatice - Koběřice

 koběřice3

 

V současnosti jsou již opraveny úseky III/4671 Bolatice-Koběřice s celkovými náklady 8,2 mil. Kč, silnice III/44210 Klokočov, III/44342 Jezdkovice, III/4696 Šilheřovice za 7,5 mil. Kč, III/01126 Štemplovec-Kamenec, který stál 5,5 mil. Kč nebo úsek silnice III/44334 ve Filipovicích, který Správa silnic opravila vlastními zaměstnanci. Do konce září bude opraven úsek na silnici III/44325 Budišov nad Budišovkou – Staré Oldřůvky s předpokládanými náklady ve výši 6,4 mil. Kč. Před zimním obdobím nás ještě čekají opravy povrchu silnice III/46212 Nové Vrbno a silnice III/4407 Guntramovice.  Zřejmě poslední stavební práce menšího rozsahu budou realizovány na hrází vodního díla Kružberk, které jsou odvislé od ukončení rekonstrukčních prací hráze vodního díla.

„Kromě realizace souvislých oprav provádí zaměstnanci střediska Opava vysprávky a drobnější opravy povrchů vozovek, abychom zajistili bezpečný průjezd po všech silnicích na Opavsku,“ uzavřel Petr Kudela.

 Silnice III/01126 Štemplovec - Kamenec

 štemplovec 5

 

V letech 2012-2016 byly na Opavsku realizovány souvislé opravy krajských silnic s celkovými náklady ve výši 171 mil. Kč, opravy mostů, propustků a opěrných zdí stály zhruba 76 mil. Kč a prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko byly rekonstruovány silnice II. a III. třídy za 1289 mil. Kč. Celkem bylo do silnic okresu Opava investováno za výše uvedené období celkem 1536 mil. Kč.