inmotion discount
stin

6.9.2016 Správa silnic Moravskoslezského kraje se v rámci finančních možností snaží o postupnou obnovu silniční sítě v celém Moravskoslezském kraji. Mezi priority patří nejen silnice s vysokým zatížením, ale také komunikace a mosty sloužící například rozvoji cestovního ruchu v Jeseníkách.

 III/44520 Vrbno pod Pradědem

 Vrbno4

 

„V současnosti jsme opravili silnici III/44520 ve Vrbnu pod Pradědem, která navazuje na, v loňském roce, zrekonstruovaný most a propustek v místní části Mnichov s celkovými náklady ve výši 8,3 mil. Kč. Finanční náklady na opravu posledního asi 800 metrů dlouhého úseku ve Vrbnu pod Pradědem, která se realizovala v červenci, byly cca 3,3 mil. Kč. Provedením zbývajícího úseku silnice byla dokončena oprava celé komunikace III/44520 v délce 2,5 km,“ konstatoval vedoucí střediska Bruntál, Správy silnic Moravskoslezského kraje Jaroslav Kala. „Opravená silnice začíná v napojení na silnici II/445 Vrbno pod Pradědem – Heřmanovice a končí napojením na souvislou opravu silnice II/451, která byla opravena v roce 2012,“ doplnil Jaroslav Kala.

„Dalším opraveným úsekem za necelých 5 mil. Kč je silnice III/37016 Skály – Rešov. Návštěvníci Rešovských vodopádů si tak od letošního srpna mohou užívat mnohem komfortnější příjezd, stejně jako návštěvníci hradu Sovinec s příjezdovou komunikací III/4456“ pokračoval vedoucí střediska Kala.

 III/37016 Skály - Rešov

 rešov2

 

Kromě výše zmíněných oprav byly v letošním roce realizovány souvislé opravy na silnici II/451 Kunov – Nové Heřminovy a silnici III/45714 Jindřichov – Třemešná. V současnosti již probíhá oprava komunikace III/459 v Lichnově a připravuje se rozsáhlá oprava silnice II/452 Mezina – Rázová, která by měla být do konce října hotová.

 rešov3

 

Na Bruntálsku bylo v období 2012 – 2016 vynaloženo 201 mil. Kč na souvislé opravy silnic II. a III. třídy, 145 mil. Kč na opravy mostů, propustků a opěrných zdí a 300 mil. Kč na stavby financované v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Celkem včetně samostatných investic se jedná o více než 647 mil. Kč.

logo SFDI nové                 logo MSK