inmotion discount
stin

5.9.2016 Údržba komunikací je finančně náročný úkol, který je nepřetržitý. Proto se silničáři snaží v rámci finančních možností realizovat opravy a rekonstrukce silnic podle aktuálního stavu vozovky, jejího zatížení a v současnosti dostupných technologií. Některé komunikace musí být zcela nově zrekonstruovány, u některých se jejich životnost dá prodloužit nátěrem.

 

 náter2

 

Zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje střediska Opava právě v minulém 35. týdnu provedli nátěr povrchu vozovky na silnici III/04612 Služovice –Vrbka. Silnice vykazovala poruchy, které bylo možné odstranit nejprve vysprávkami „turbem“ a následně celý povrch sjednotit nátěrem. Ten by měl životnost vozovky prodloužit až o 5 let.

 Speciální stroj STRASSMAYR 102521

 nátěr3

 

„Při použití technologie nátěru strojem STRASSMAYR se smíchá drobné kamenivo s emulzí a speciálním strojem se zaválcuje. Po aplikaci nátěru se po dvou dnech následně provede zametení kameniva, které se s emulzí nespojilo,“ vysvětlil vedoucí střediska Opava Petr Kudela. „Další nátěr v přibližně stejné ploše 7000m2 budeme provádět koncem tohoto týdne na silnici III/44342 mezi Štáblovicemi a Dolními Životicemi na Opavsku,“ doplnil Petr Kudela.

 

nátěr4