inmotion discount
stin

31.8.2016 Výstavba nové okružní křižovatky se dostala do závěrečné fáze, která umožňuje průjezd silniční dopravy. Stavbaři tak splnili termín zprůjezdnění rondlu do zahájení nového školního roku. Úplné dokončení se předpokládá 20. září 2016.

 

 Sviadnov2

 

Stavební práce na nově vznikající okružní křižovatce ve Sviadnově byly zahájeny na začátku letošních prázdnin. Nová okružní křižovatka nahradila průsečnou křižovatku silnic III/48411 a III/4845 s místní komunikací. Hlavním důvodem výstavby bylo zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu v dané lokalitě.

 

 Sviadnov4

 

Stavební náklady se předpokládají v celkové výši cca 7 mil. Kč, obec Sviadnov hradí  nové chodníky a s tím související přeložku vodovodu a úpravu oplocení. Zvláštností této okružní křižovatky je možnost přímého přejezdu přes střední ostrůvek ve směru od Staříče do Lískovce pro nadrozměrnou dopravu z okolních firem. Ta však bude umožněna jen po odemknutí závory, která zde bude nainstalována. 

 

Sviadnov3

 

Účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost.