inmotion discount
stin

31.8.2016 Vlhké a teplé počasí podporuje růst trávy kolem silnic, které brání dobrému výhledu řidičů hlavně na křižovatkách. V současnosti probíhá již druhá letošní seč travní zeleně kolem krajských komunikací, kterou provádí zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje.

 seč2

 

„Sečení silniční zeleně se provádí ve dvou hlavních cyklech. První seč probíhala na začátku léta. Zde bylo podstatné především zajistit dobré rozhledové poměry pro řidiče například na křižovatkách anebo v extravilánu obcí a měst s ohledem na možné střety se zvěří. Druhá seč začala v průběhu srpna. Sečení probíhá na plné výměry silničních pozemků, a to jak strojně s využitím traktorových sekaček, tak v hůře dostupných místech ruční technikou, případně po dohodě s majiteli okolních pozemků i sečí z pole“ informoval technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák.

seč3

 

Sečení trávy na přibližně 2700 km krajských silnic s plochou travního porostu velikosti asi 16 mil. m2 potrvá do podzimu. Postup prací je stanoven podle lokálních potřeb, důležitosti a dopravního zatížení komunikace.

V podzimním a zimním období se opět bude provádět výsek křoví, kácení stromů a ořez suchých větví silničního stromoví lemující silnice II. a III. tříd. Vše bude záležet na klimatických podmínkách letošního podzimu a období vegetačního klidu.

„1.listopadu nám silničářům začne opět pětiměsíční zimní údržba komunikací a do té doby musí být silnice taktéž vyčištěny od listí a nánosů,“ doplnil Milan Novák.