inmotion discount
stin

29.8.2016 Od dnešního dne je povolen průjezd po silnici II/370 mezi Rýmařovem a Velkou Štáhlí na Bruntálsku, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Jedná se o největší investiční akcí letošního roku Správy silnic Moravskoslezského kraje s předpokládanými náklady ve výši cca 30,2 mil. Kč. Stavební práce započaté koncem května, provázené úplnou uzávěrou, budou nyní pokračovat s možností průjezdu stavbou s předpokládaným ukončením do 30. 10. 2016.

 

 štáhle2

 

V rámci prvních dvou etap proběhla výměna podkladních a asfaltových vrstev vozovky a sanace pláně. Část silniční příkopy je na několika místech vydlážděna betonovými prefabrikáty. V některých úsecích je silnice rozšířena a na místě stávajícího propustku přes potok Lučina je postaven nový most se čtyřmetrovým přemostěním. Za mostem se buduje opěrná zeď délky 25m včetně zpevnění svahu a vydláždění koryta potoka Lučina. Na sloupech elektrického vedení se vymění svítidla veřejného osvětlení za sodíkové výbojky. Součástí stavby bylo také provedení přeložek vedení ČEZ a O2 a propustků.

 

 štáhle3

 

V tomto týdnu probíhá v úseku mezi mostem přes potok Lučina až po hranici města Rýmařov frézování vozovky. Po ukončení frézování bude probíhat sanace podloží. Komunikace bude průjezdná pro veřejnou autobusovou dopravu a místní obsluhu vždy pouze jednou polovinou vozovky, doprava bude řízena světelnou signalizací. Současně od 5. 9. 2016 proběhne překládka kabelu Oa nové provedení postranních propustků včetně nových napojení příjezdových komunikací.

 

štáhle4