inmotion discount
stin

10.8.2016 Správa silnic Moravskoslezského kraje spravuje mimo jiné celkem 1117 mostů na silnicích II. a III. třídy. Kromě běžné údržby, která spočívá v nátěrech zábradlí nebo čištění odvodňovačů se musí provádět opravy nebo celé rekonstrukce, které prodlouží životnost mostů. V letošním roce Správa silnic v rámci Mostního programu opraví celkem 16 mostů, 3 opěrné zdi, silnici a řadu propustků s předpokládanými náklady ve výši 81 mil. Kč. V současnosti je již 5 mostů opraveno.

 

„Opravy nebo demolice a následná výstavba nových mostů se provádí na základě doporučení z hlavních prohlídek, které stanoví návrh způsobu a rozsah opravy nebo rekonstrukce,“ informoval obchodně-investiční náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Jan Lukšo a dodal: „Pro letošní rok byly do oprav navrženy kromě 16 mostů také tři opěrné zdi i propustky. Nejvýznamnější akcí je však rekonstrukce silnice III/4745 Havířov – Šimala za cca 10,3 mil. Kč společně financovaná se Statutárním městem Havířov nebo rekonstrukce opěrné zdi a propustku na silnici III/44325 v Budišově nad Budišovkou za cca 11,5 mil. Kč.

 most v Ženklavě

 ženklava4

  

Kromě těchto akci Mostního programu se z prostředků (rozpočtu) Moravskoslezského kraje realizuje jednak výstavba nové okružní křižovatky ve Sviadnově za 6,4 mil. Kč společně financovaná s obcí Sviadnov, která bude ukončena koncem letošních prázdnin a také rekonstrukce silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle I. etapa za přibližně 31,2 mil. Kč.

 Silnice II/370 Rýmařov - Velká Štáhle

 Jamartice2

 

jamartice3

„Jedná se o časově náročné stavební práce, které se ve většině případů odehrávají za úplné uzávěry silničního provozu, tam kde je to možné, zřizujeme alespoň lávky pro pěší. Příprava stavby musí probíhat v dostatečném předstihu, abychom zvládli všechny projekční práce, všechna správní řízení a v neposlední řadě i výběrové řízení dle zákona o VZ a to vše před zahájením stavební sezóny. Proto v současnosti intenzivně pracujeme na vytvoření plánu tzv. Mostního programu 2017, který každoročně schvaluje Rada Moravskoslezského kraje“, doplnil Jan Lukšo.

 

 Silnice III/4745 Havířov - Šimala

 Šimala