inmotion discount
stin

5.8.2016 V průběhu letošní stavební sezóny bude opraveno celkem 45 úseků silnic II. a III. třídy na území Moravskoslezského kraje. Jedná se zhruba o 72,6 kilometrů nových povrchů, které jsou financovány jednak z rozpočtu Moravskoslezského kraje a jednak ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

 

„Pro letošní rok máme k dispozici na souvislé opravy povrchů komunikací celkem zhruba 286 mil. Kč z toho je 168 mil. Kč ze SFDI a dalších 118 mil. Kč uvolnil ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj,“ konstatoval technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák a dodal: „V současnosti máme již 24 úseků s novým povrchem a dalších úseky ve fázi příprav a realizace. Všechny stavby, které probíhají ve většině případů za částečného omezení silničního provozu, musí být ukončeny nejpozději koncem října tohoto roku.“

 Silnice  III/4687 Stonava

 Stonava

 

Jen pro srovnání v loňském roce bylo realizováno 45 úseků silnic v celkové délce 70 kilometrů s náklady kolem 300 mil. Kč.

 

„V průběhu letních měsíců taktéž začaly intenzivní přípravy plánu souvislých oprav krajských komunikací na rok 2017, které spočívají v provádění diagnostik stavu vozovek a samozřejmě všech správních úkonů, které nám umožní v příštím roce stavět,“ doplnil Milan Novák.

 

Silnice III/37016 Skály - Rešov

 Skály Rešov

 

Správa silnic Moravskoslezského kraje udržuje celkem 2735 km silnic II. a III. třídy včetně 1117 mostů.

 

Plán souvislých oprav komunikací II. a III. třídy na území Moravskoslezského kraje pro rok 2016.